Forum breddar sitt uppdrag
31 maj | 2012
Forum för Frivilligt Socialt Arbete har bytt namn och fått en bredare inriktning vid medlemmarnas årsmöte.

Det nya namnet "Forum - Idéburna organisationer med social inriktning" signalerar att det frivilliga arbetet liksom andra uttrycksformer för mänskligt engagemang är fokuserat. 

Vid sitt representantskap den 30:e maj har Forums medlemmar beslutat om nytt namn och bredare inriktning för organisationen. Det nya namnet är Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. I dagligt tal är namnet kort och gott Forum. 

Den bredare inriktningen innebär att det frivilliga arbetet som uttrycksform för människors engagemang i organisationerna, inte står ensamt längre. Många organisationer visar att det frivilliga arbetet ofta är sammanlänkat med andra former av verksamhet. Ett exempel är det växande intresset för socialt/idéburet företagande inom våra organisationer. Ett annat exempel är att de tusentals anställda som finns i organisationerna också markerar engagemang genom sitt val av arbetsplats. 

Läs Forums pressmeddelande om nytt namn och bredare uppdrag här.

 

 

Avdelning: Om Forum
Ämne: Om Forum