Forum får nytt ledarskap
10 sep | 2019
I våras berättade vi att Forums generalsekreterare Göran Pettersson kommer att gå i pension i mitten av november. Som ersättare kliver Forums ordförande Patrik Schröder och Volontärbyråns Maria Alsander in.

I samband med att Forums nuvarande generalsekreterare Göran Pettersson avslutar sin tjänst kommer Forums ordförande Patrik Schröder att börja som arbetande styrelseordförande på halvtid från mitten av november för att leda det strategiska och intressepolitiska arbetet. Maria Alsander, som arbetat på Forum i mer än tio år, har tillträtt en ny tjänst som Forums kanslichef, där hon stegvis kommer att ta över ledarskapet i det dagliga arbetet. Patrik är i dag sektionschef på Rädda barnen, och Maria är verksamhetsledare på Forums verksamhet Volontärbyrån. Båda fortsätter i sina nuvarande roller parallellt och de är förordnade till sina nya tjänster på Forum till slutet av 2020. 

 

Avdelning: Om Forum
Ämne: Om Forum