Almedalsprogram 2012
13 jun | 2012
Organisationer inom civilsamhället är ofta aktiva under Almedalsveckan. Forum har samlat ett antal arrangemang som kommer att ske under årets vecka.

Det finns en stor mängd aktiviteter som sker och vi har främst valt ut dem som: • Organiseras av civilsamhällets organisationer/har ett generellt fokus som lyfter frågor av intresse för ett antal organisationer. • Har inriktning på sociala frågor, av idéburen karaktär – inom Sveriges gränser • Seminarier som berör ett flertal organisationers metoder och arbetsformer, och inte enskilda organisationers sakfrågor Vi har säkert missat en del arrangemang, men vill med det här programmet göra det lite enklare att följa intressanta seminarier som berör vår sektor.

Om du har tips på saker som borde finnas med här - skicka dem gärna till oss!

 

Måndagen den 2 juli

08.00-09.30

Främja   mångfald i allmännyttig verksamhet?

09.30.-11.00

Det   frivilligt sociala arbetets organisering

12.00-12.15

Behövs   Internationella Torget under Almedalsveckan?

11.30-13.00

Hur   bygger vi framtidens folkrörelse?

13.30-14.30

Släpp   fångarna loss! Men hur?

14.00-17.00

Civilsamhällets   betydelse för välfärd, ekonomi och demokrati

15.00-16.30

Mer   än snabba stålar - ett annat sätt att se på vinst och företagande

16.30-18.00

Ideell   rörelse i det nya medielandskapet - erfarenheter från Pingströrelsen

Tisdagen den 3 juli

08.30-10.30

Det   civila samhället och välfärden - vad hände sedan?

08.30-09.30

Blixtjobb   – vem har rätt till sin egen försörjning?

09-15-10.30

Bryr   sig den regionala kulturen om folkbildningen?

10.30-11.30

Samtal med   socialministern: Ska idéburen vård och social omsorg växa?

11.00-12.30

När   medielogiken krockar med folkrörelsetanken

11.30-13.00

Sociala   företag fixar jobben! Men när fattar politikerna beslut?

12.30-13.00

Sociala   medier hot eller möjlighet?

13.30-14.30

Farmor   på fyllan – framtidens utmaning för det hälsofrämjande arbetet

14.00-15.00

Ska   kyrkan ta hand om välfärden?

14.00-15.30

Kontrollsamhället   kväver de ideella organisationerna

15.00-16.30

Verktygen   som förhindrar övergrepp mot unga

15.45-17.00

Framtidsrådet:   civilsamhället, framtiden och samhället

Onsdagen den 4 juli

08.30-09.30

Från   frivillig till resurs? En debatt om välfärden, ideellt arbete och donationer   som resurser

08.45-10.00

Utrota   hunger genom att ge pengar i handen?

08.00-09.00

Den   själviske volontären - se kraften i att ge

08.00-09.30

Idéburna   organisationer och vinstdrivande koncerner – får alla plats i   välfärdssektorn?

09.30-10.30

Hur   ska ideella organisationer lyckas engagera de unga?

10.00-11.30

Varför   undersöker SCB det civila samhället?

11.30-12.30

Varför   har Sverige lägst antal unga chefer i EU? Låt unga ledare ta plats

13.00-14.00

Är   religions- och övertygelsefriheten hotad?

15.00-16.30

Ungdomsorganisationer   som verktyg för att främja mångfald

15.30-18.00

LSUs mingel

19.00-21.00

Glassmingel:   Vad händer med föreningsmomsen?

Torsdagen den 5 juli

08.00-09.00

Hur   får man en folkrörelse i rörelse?

14.00-17.00

Ny   våg av antimuslimism?

15.00-16.30

Avdragsrätt   för gåvor. Framgång eller flopp?

17.00-18.45

Folrörelsemingel i Residentets   trädgård

Fredagen den 6 juli

10.00-11.00

Kan   social innovation och nya former för finansiering rädda världen?

13.30-14.30

Hur   hittar vi barnen? Samtal om stödgruper för barn i hem med missbruk

14.30-17.00

Hur   ska lokalföreningarna och kommunerna komma närmare varandra?