Forum i Almedalen 2019
09 apr | 2019
Forum åker till Almedalsveckan i år för att lyfta flera frågor som har med civilsamhällets förutsättningar, roll och ansvar att göra. Flera personer finns på plats, och om ni är intresserade av att involvera oss i seminarier och möten är ni välkomna att kontakta oss.

Forums personal pratar gärna om:

 • Civilsamhällets demokratiska bidrag är viktigare nu än någonsin
 • I ett inkluderande samhälle är civilsamhällets bidrag oersättligt
 • I partnerskap med idéburna organisationer löser vi samhällsutmaningar tillsammans (IOP)
 • Vad är ideellt engagemang, och vilket värde har det för samhället?
 • Hur kan civilsamhällets förutsättningar bli bättre?
 • Civilsamhällets arbete mot våldsbejakande extremism
 • Hur kan civilsamhället spela roll för inkludering och människors egenmakt?
 • Civilsamhällets roller i migrations och etableringsfrågor – i Sverige och i Europa
 • Hur kan vi säkerställa civilsamhällets roll som röstbärare? Och dess oberoende i samhällsutvecklingen?
 • Civilsamhällets roll i arbetsmarknadsfrågor
 • Civilsamhälle, innovation och politikutveckling
 • Det religiösa civilsamhällets bidrag till demokrati och välfärd

Om du har frågor eller vill höra om vi kan vara med i något samband, så är det enklast om du kontaktar Heidi, som samordnar vårt arbete i Almedalen. Du når henne på heidi.sandberg@socialforum.se

Forum kommer under måndag eftermiddag den 1:e juli att anordna två öppna seminarier. På morgonen den 2:e juli är vi en av parterna som inbjuder till ett frukostmingel för civilsamhället, och senare samma dag har Forums medlemmar en medlemslunch. Planering av sammankomsterna pågår och vi återkommer i början av juni med mer exakt information.

 

Avdelning: Om Forum