Forum i podd: Idéburet offentligt partnerskap centralt för framtida utmaningar
Ludvig Sandberg. Foto: Forum
07 nov | 2017
Mer samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn behövs för att möta framtida utmaningar. Fler behöver våga ta steget och ingå Idéburna offentliga partnerskap. Det menar Forums Ludvig Sandberg i ett avsnitt av Konkurrensverkets podd.

Kan samarbeten med den ideella sektorn lösa svåra samhällsutmaningar? Det var frågan som stod på agendan när Konkurrensverkets podd intervjuade Forums sakkunnige Ludvig Sandberg.

"Många ser IOP, idéburet offentligt partnerskap, som en lösning på samhällsutmaningar. I det senaste avsnittet av podcasten Konkurrenten deltar Ludvig Sandberg från Forum, som varit med och utvecklat IOP, och Malin de Jounge från Konkurrensverket. I ett samtal pratar de om nyttan och mervärdet med IOP, Konkurrensverkets syn på IOP och varför Konkurrensverket nyligen valde att stämma Alingsås kommun." Skriver myndigheten i sin introduktion till programmet. Här kan du lyssna på podcasten!

Vi ställde några frågor till Ludvig Sandberg om samtalet med Konkurrensverket.

Vad gör det så intressant att prata med Konkurrensverket om IOP?

Det är bra och positivt att Konkurrensverket väljer att göra detta tillsammans med oss. Det visar att de har ett intresse för att bredda frågan, och det visar också att de inser att samverkansformen IOP har förutsättningar att betyda mycket för samhället, säger Ludvig Sandberg.

I grunden handlar det ju också om synen på vad IOP är. För Konkurrensverket är IOP en alternativ form till upphandling - ett annat sätt att bredda marknaden helt enkelt. För Forum, liksom för stora delar av civilsamhället, är det i stället en samarbetsrelation som i grunden inte handlar om konkurrens och marknad. Det är i stället gemensamt utvecklingsansvar som är fokus. Dessutom kan IOP vara en bra modell när man vill möta samhällsutmaningar och där man inte från början vet hur en bra lösning ser ut. De olika parterna behövs för att gemensamt hitta den bästa lösningen - inte för att en part ska beställa ett jobb av den andra, förtydligar Ludvig.

Och vad tänker Forum om det så kallade Alingsåsfallet?

Så länge den frågan är uppe för domstolsprövning, dom i första insats förväntas våren 2018 men ingen vet ju om det går till andra och kanske till och med högsta insats, kommer det att råda en viss osäkerhet om lagligheten kring IOP. Det märker vi hos många aktörer runt om i landet nu. Men trots detta kommer det nya IOP:er varje vecka vilket visar att behovet av samverkansformen finns. 

Vad tycker du borde vara i fokus framöver?

Som jag ser det är den stora frågan hur vi kan möta utmaningar med samhällets alla resurser och där IOP som format är en viktig plattform. Men det finns stora behov hos både idéburna och offentliga aktörer att utveckla sitt sätt att se på partnerskapet som form. Inte minst så att även mindre idéburna organisationer som kanske enbart har frivilligresurser kan ingå partnerskap. Och just det borde vara i fokus anser jag. Inom Forum jobbar vi just nu i ett projekt tillsammans med tre medlemsorganisationer för att fördjupa just denna förmåga. Och jag vet att SKL gör detsamma med kommuner, landsting och regioner.