Forum i replik på DN Debatt: Inte hållbart att klippa offentliga bidrag till civilsamhället
24 jan | 2017

Staffan Werme (L) ställer på DN Debatt 23/1 många relevanta frågor om civilsamhällets oberoende roll i Sverige. Men Werme underskattar det svenska civilsamhället. Det finns en obändighet och ovilja att inordna sig och att låta sig bli styrd hos idéburna organisationer som är starkare än vad Werme verkar tro. Svenskt föreningsliv har en lång tradition att erhålla offentliga bidrag och samtidigt kritisera stat, kommun och landsting. Det är också ett starkt fundament i vår demokrati. Likaså gäller för press-, parti- och kulturstöd som ett led i vår demokratiutveckling.

Tron att det finns en verklighet där det civila samhället kan leva i ett slags vakuum skild från det offentliga, bygger inte på verkligheten, varken förr, nu eller framåt.

Det skriver Forums generalsekreterare Göran Pettersson på DN Debatt.

Läs hela repliken här.