Forum i SvD: "MSB bidrar till att sprida konspirationsteorier"
Forums generalsekreterare Göran Pettersson. Foto: Erik Cronberg
20 mar | 2017
Forum replikerar om MSB-rapporten. Den 15/3 uttryckte Maria Rashidi m.fl. sitt stöd för rapporten "Muslimska brödraskapet i Sverige", beställd och publicerad av MSB. Forums Göran Pettersson svarar nu artikelförfattarna och påtalar hur allvarligt det är när en svensk myndighet angriper uttalat demokratiska organisationer med lösa påståenden och konspirationsteorier.

Nedan kan du läsa repliken i sin helhet. Du hittar den även på SvD debatt här.

”Bra att myndighet granskar islamismen” skrev Maria Rashidi med flera på SvD Debatt 15/3. Som paraplyorganisation i civilsamhället som arbetar intensivt med frågor som rör destruktiva och våldsbejakande miljöer håller vi självklart med om behovet av kunskap för att kunna skydda samhället och medborgarna.

Enligt erfarenheter av arbete mot våldsbejakande miljöer kan vi, som bland annat Statens institutionsstyrelse och Borlänge kommun pekat på, konstatera att rasism och islamofobi är en central motor för alla de tre typer av destruktiva miljöer som Säpo bedömer hota oss och vår demokrati.

Den högerextrema miljön som får vatten på sin kvarn att människor med annan religion och bakgrund är ett hot, den vänsterautonoma som vill ta lagen i egna händer för att de anser att samhället inte kan hantera rasismen och den islamistiska som får sin berättelse om att majoritetssamhället vill muslimer illa bekräftad.

Att då lägga fram en förstudie som menar att islamofobi inte är ett verkligt problem, utan ett islamistiskt trick uppfunnet av en brittisk tankesmedja på 90-talet, och att konsekvent beskriva ”islamofobi” med citationstecken, är mot bakgrund av denna analys självklart förödande för vårt arbete.

En av de huvudsakliga förklaringarna till varför civilsamhället är en så oerhört central kraft för att komma åt de problem vi alla vill lösa är för att våra organisationer och vårt socialt förebyggande arbete ofta står nära utsatta miljöer där tilliten är låg, där våld finns och där människor som kan se extremism eller kriminalitet som ett alternativ. Att samverka med oss är i många fall inte bara centralt utan helt avgörande för framgång i det våldspreventiva arbetet.

Att då göra som MSB och rapportförfattarna gjort, angripa uttalat demokratiska organisationer med lösa påståenden och konspirationsteorier är långt ifrån att ”ta frågan på allvar”. I tider av falska nyheter, polarisering och smutskastning så behövs källkritik, saklighet och fakta mer än någonsin.

Forum vill starkt välkomna forskning på området, forskning som med vetenskapligt uppsåt och vetenskaplig metodik utvecklar vår kunskap om extremismen i Sverige. Det är viktigt för att ta frågan på allvar. Men att gå ut med en studie som utan trovärdiga källor eller bevis dömer ut organisationer som vi bedömer som centrala i arbetet mot radikalisering och destruktivitet är snarare att ta frågan mycket oseriöst."

Göran Pettersson

Generalsekreterare
Forum - idéburna organisationer med social inriktning

 

Avdelning: Medlemmar
Ämne: Om Forum