Forum: "Involvera civilsamhället i den framtida samordnarens arbete"
Foto: Erik Cronberg
22 sep | 2016
Forum beklagar att Hillevi Engström, Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, lämnar sitt uppdrag efter bara några veckor på posten. Nu är det viktigt att civilsamhället involveras i den framtida samordnarens arbete.

"Civilsamhällets styrka är att skapa tillit och demokrati. Något som också är en av nycklarna för att motverka våldsbejakande extremism. Därför är det viktigt att civilsamhället tydligt involveras i den framtida samordnarens arbete och det är av stor vikt att Hillevi Engströms efterträdare har lika stor kompetens kring våra förutsättningar. Vi vill se en person som har förtroende bland våra organisationer och som dessutom förstår vikten av långsiktighet i det lokala arbetet. Något som forskningen också har visat är helt avgörande för att komma åt problematiken", säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Forum driver projektet ”Civilsamhälle för tillit och demokrati” som syftar till att samordna civilsamhällesorganisationer som arbetar med frågan och på så sätt stärka det socialt förebyggande arbetet. Läs mer om projektet här.