Forum om vårbudgeten: Människor fortsatt lämnade långt från arbetsmarknaden
18 apr | 2017
Fler och fler idéburna verksamheter som riktar sig till de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, tvingas läggas ner eller dra ner kapaciteten kraftfullt efter att Fas 3 har avvecklats. I årets vårändringsbudget tar regeringen inga nya initiativ på detta område - på så sätt lämnas många människor utan stöd och vi går miste om den samhällsbyggande kraft som finns i sociala företag och andra verksamheter.

Ännu en gång kan vi se hur regeringen sviker de 280 000 personer som Arbetsförmedlingen bedömer står långt från arbetsmarknaden. I den aktuella vårändringbudgeten tar regeringen inga nya initiativ inom detta område. Utan stödet till idéburna verksamheter som riktar sig till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden lämnas många människor utan stöd. 

I vårändringsbudgeten har regeringen möjlighet att föreslå ändringar baserat på den utveckling som har skett sedan hösten. Och det gör regeringen på ett antal områden. Sammanlagt är det förslag om ändringar på cirka 6,5 miljarder kronor i det nu framlagda förslaget. Många områden påverkar också civilsamhällets organisationer på olika sätt men Forum ser alltså framför allt ett eftersatt områden där det inte har hänt något – arbetsmarknaden. Och då tänker vi främst på de 280 000 personer som Arbetsförmedlingen bedömer står långt från arbetsmarknaden. Nyligen lämnades 3,5 miljarder kronor tillbaka till staten från Arbetsförmedlingen, pengar som var avsedda för subventionerade arbeten. Detta vore rimligt om det inte fanns ett problem på arbetsmarknaden. Men det gör det!

Flera av Forums medlemmar har länge påpekat en utveckling, inte minst sedan gällande budget beslutades i riksdagen i höstas, där fler och fler idéburna verksamheter som riktar sig till de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, tvingas läggas ner eller dra ner kapaciteten kraftfullt. Det gäller både sociala företag och andra verksamheter. Orsaken är att antalet personer som skrivs in i verksamheterna, det vill säga som får beslut av Arbetsförmedlingen om att de kan vara delaktiga i en verksamhet med ekonomiskt bidrag, sjunkit kraftfullt efter det att Fas 3 avvecklats. Resultatet för människorna är att fler och fler lämnas utan stöd. Flera idéburna organisationer som Forum har kontakt med vittnar om att deras verksamheters långsiktiga arbete med att bygga självkänsla och kompetens nu raseras.

När vi frågar Arbetsförmedlingen om detta så säger de att det saknas signaler från den nationella politiken om att det är viktigt att dessa människor får stöd. Detta är en bild som inte alls stämmer med vad exempelvis Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) som ansvarigt statsråd har sagt vid flera tillfällen - ”Vi ger inte upp om någon”. Men det är tyvärr verkligheten på marken just nu. Vi ser många lokalt aktiva i kommuner och Arbetsförmedlingar som blir mer och mer desperata för att de inser att det som nu skapas är en social katastrof.

Men vi kan alltså i nuläget konstatera att regeringen inte tar några nya initiativ för att förverkliga detta. I stället fokuserar man på de allmänna siffrorna på arbetsmarknaden, där bilden nu är bra. 

Forum kommer, tillsammans med andra idéburna aktörer som också driver verksamheter på detta område, att ta förnyade kontakter med regering och Arbetsförmedlingen för att undersöka om det verkligen är så att de människor som står längst från arbetsmarknaden ska lämnas i passivitet.