Forum m.fl. på DN Debatt: Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt
DN Debatt skärmdump
10 jul | 2020
”Coronakrisen har visat på en rad brister som vi behöver tackla gemensamt – idag startar vi därför arbetet med att utveckla ett nytt samhällskontrakt.” Det skriver Forum tillsammans med företrädare för fyra andra paraplyorganisationer inom civilsamhället – Famna, Giva Sverige, Idea och Arbetsgivarföreningen KFO – på DN Debatt den 9 juli. Vi står bakom Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, förkortat Nysta.

– Civilsamhällets stora aktörer går nu samman för att ta ett gemensamt grepp om Sveriges utveckling efter coronakrisen. Vi kommer att arbeta under ett år för att bidra till ett brett program för Sveriges framtid, säger Martin Ärnlöv, ordförande för Nysta och generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Vi avser presentera den nya framtidsstrategin för demokrati, välfärd och samhällsutveckling om ett år, under Järvaveckan 2021.

– Forum kommer inom Nysta att framförallt fokusera på civilsamhällets utrymme och förutsättningar att stärka vår demokrati och välfärd, där den idéburna organiseringen och det ideella engagemanget är viktigare än någonsin. Coronakrisen har satt hela vårt samhälle på prov och nu behöver vi tillsammans i civilsamhället få blicka framåt, diskutera utmaningar och presentera lösningar, säger Patrik Schröder, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Arbetet i Nysta fokuserar på sex utvecklingsområden:

1. Det demokratiska utrymmet. Arbetet leds av Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.

2. Arbetsmarknad och kompetensutveckling. Arbetet leds av Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande Svenska Kyrkan.

3. Forskning & utveckling samt innovation. Arbetet leds av Magnus Karlsson, professor vid Centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

4. Digitalisering och AI. Arbetet leds av Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen.

5. Civilsamhällets övergripande förutsättningar. Arbetet leds av Johan Oljeqvist, vd Fryshuset.

6. Välfärd i förändring. Arbetet leds av Marika Markovits, Senior Advisor Stockholms Stadsmission.

– Vi kommer även att bjuda in många andra att delta i arbetet. Grupperna kommer att arrangera publika seminarier och publicera idéer löpande under året. Målet är att presentera färdiga förslag till ett nytt samhällskontrakt i samband med Järvaveckan 2021, säger Martin Ärnlöv.

Länk till debattartikeln: https://www.dn.se/debatt/nu-skriver-vi-ett-nytt-samhallskontrakt/

 

Avdelning: Opinionsbliding