Forum: “Många principer prövas mot verkligheten efter avvecklingen av Fas3”
Ludvig Sandberg. Foto: Forum
16 maj | 2017
Idéburet, offentligt och näringsliv sätts på prov när avvecklingen av Fas3 och Arbetsförmedlingens misslyckande lämnar människor som står långt ifrån arbetsmarknaden utan stöd. Forums politiskt sakkunnige Ludvig Sandberg menar att det nu gäller för samtliga sektorer att tillsammans samla kraft för att efterleva sina mål och principer.

Efter avvecklingen av Fas3 sätts både idéburet, offentligt och näringsliv på prov. Forums politiskt sakkunnige Ludvig Sandberg menar att det nu är upp till bevis för inblandade aktörer att se till att människor med utrikes bakgrund, funktionsnedsättningar, låg utbildning och äldre inkluderas på arbetsmarknaden.

Det svenska civilsamhället i form av ideell second hand, sociala företag och mötesplatser gör redan mycket för att stötta långtidsarbetslösa. Sociala organisationer har hittills kunnat erbjuda jobb i arbetsintegrerande sociala företag (ASF) inom loppis, caféer, trädgårdsskötsel, hunddagis, städning, transport, cykelreparationer, sömnad, vaktmästeri med mera.

Den senaste tiden har det dock framkommit att de som står längst ifrån arbetsmarknaden i allt högre grad lämnas sysslolösa. Det beror bland annat på att allt färre långtidsarbetslösa hänvisas till idéburna verksamheter sedan Fas3 inte längre används. Samtidigt har Arbetsförmedlingen misslyckats med att erbjuda alternativt stöd till denna grupp. Det stod klart när det uppdagades att myndigheten skulle lämna tillbaka närmare 3,5 miljarder till staten, pengar som bland annat skulle gått till subventionerade jobb åt långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta. Ludvig Sandberg vill inte se samma sorts misslyckande från Arbetsförmedlingens sida igen, och menar att det behövs en kraftsamling från flera aktörer.

– Detta är ett område där många principer och mål nu konkret prövas mot verkligheten. Det handlar både om mål 4, 8 och 17 i den globala Agenda 2030, till den svenska regeringens målsättningar kring inkludering på arbetsmarknaden, och idéburna organisationers ambitioner om att stödja människor, säger Ludvig Sandberg. 

Just nu förs det också dialoger på flera håll mellan idéburna organisationer, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsdepartementet för att se till att trenden efter avvecklingen med Fas3 vänds och ersätts med andra insatser. Ludvig Sandberg hoppas att dialogerna leder till konkreta resultat, och framför allt, att de människor som står längst bak i kön också får en chans att inkluderas på arbetsmarknaden.

– Nu gäller det! Kan vi samla krafterna, både offentliga, idéburna och näringsliv och hitta processerna som gör det möjligt för dem som just nu har svag ställning på arbetsmarknaden att komma vidare?, säger Ludvig Sandberg.

 

 Läs mer

Läs Forums m.fl. öppna brev till Arbetsförmedlingen om vikten av samverkan med idéburet för att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden.