Forum kommenterar ojämlikt föreningsstöd i Göteborg
07 sep | 2016

Artikeln i Göteborgs-Posten vittnar om något skevt i stödet till det svenska civilsamhället men också om de förutsättningar som ideella organisationer tvingas verka under. Enligt tidningens genomgång är det 43 föreningar som får lokalbidrag och aktivitetsstöd i Västra Hisingen, stadsdelen där Biskopsgården ingår. De får totalt dela på 3,7 miljoner kronor. ”Bara i två andra stadsdelar får föreningarna mindre bidrag pengar att dela på.” (ur artikeln) Och föreningarna i Biskopsgården får dessutom mindre bidrag än andra föreningar inom stadsdelen. För mycket byråkrati, som höga trösklar för att få bidrag, är en av förklaringarna.

Kommunalrådet i Göteborg, Daniel Bernmar (V), uttrycker visserligen i artikeln att kommunen är medveten om problemet och att man nu håller på att se över hur stödet ska kunna riktas på en mer socioekonomisk grund. Det är en bra början. Det finns även andra bidrag att söka än just lokalbidrag och aktivitetsstöd, exempelvis föreningsbidrag för kultur och socialt arbete. Men kommunalrådet medger också att kommunen måste göra mer. Och någonstans är det där vi måste börja fundera.

Vad är det som inte fungerar om föreningslivet i socialt utsatta områden inte får det stöd de behöver? Civilsamhället är en central del i vårt framtida samhällsbygge och för vår demokrati. Nya samhällsutmaningar hanteras oftast snabbast av nya idéburna initiativ eller olika föreningar. Men om det inte finns rätt förutsättningar för det ideella engagemanget, hur ska vi då kunna flytta berg? I socialt utsatta områden där vi vet att ideella föreningar i form av nattvandring, idrottsföreningar eller olika mötesplatser spelar en helt avgörande roll, vad händer om politiken struntar i dessa? Vi kan inte skriva ut svaret på den frågan, men vi vet att vi inte har råd att vänta.

Forum jobbar ständigt med att förbättra förutsättningarna för det idéburna engagemanget i stort och vi slåss för att politiken inte ska glömma civilsamhället när det tittas på lösningar för exempelvis integration, bemötande av nyanlända eller stöd till utsatta EU-migranter. Och vi slåss för att politiken inte ska glömma bort att varannan svensk i dag är ideellt engagerad. Det måste vi ta vara på. Men då är det dags att vi inte bara ser till vissa typer av organisering. Forum kommer därför fortsätta att bevaka denna fråga.