Forum om spelfrågan: ”Stoppa inte föreningslivets digitala intäkter”
24 apr | 2018
Regeringens förslag till en ny reglerad spelmarknad är nu överlämnad till Riksdagen. I allt väsentligt går den på utredningens förslag, där den största förändringen som föreslås är att kommersiella aktörer tillåts verka i Sverige. Det utredningsförslag som ideell sektor hårdast drivit att förändra återstår dock fortfarande att lösa.

Civilsamhällets innovationskraft har omfattat olika typer av spel, för tidsfördriv, men också som en viktig intäktskälla. Lottringarna på årsmötet, Bingolotto eller Postkodlotteriet är fundamentala hörnstenar för ett fritt och självständigt föreningsliv. Att regeringen nu föreslår att stoppa möjligheterna att digitalisera en av våra viktigaste intäktskällor – nämligen bingo - är fel och vi välkomnar den snabbutredning Civilminister Ardalan Shekarabi har aviserat. Vi förutsätter att utredningen landar i att bingospel är bingospel, oavsett om de duttas på papper eller klickas på skärm och att detta därför reserveras för de allmännyttiga aktörerna.

Forum välkomnar självklart att det skapas ordning på den svenska spelmarknaden. För länge har olicensierade aktörer kunnat marknadsföra sig mot svenska kunder, många gånger oansvarsfullt. Det har fått till följd att fler personer har råkat illa ut i spelmissbruk samt att ideella sektorn förlorat viktiga intäkter från sina lotterier.

Spelberoende är en fråga som inte bara drabbar den enskilde, utan även närstående. Spel måste bedrivas ansvarsfullt, och i en digitaliserad värld är det svårt att upprätthålla en lagsstiftning som bygger på fysiska lotter och särskilda spellokaler. När varje telefon blir en skraplott och varje dator ett casinobord måste lagstiftningen kunna hantera det. Spelutredningen lyckas i huvudsak balansera sociala intressen med kommersiella, offentliga och ideella – men frågan om bingo återstår att lösas.

I förslaget som lämnats reserveras nämligen olika delar av spelmarknaden för olika typer av aktörer. De ideella organisationerna får i huvudsak bingo och lotterier och beläggs inte med spelskatt, men frågan om bingospel online föreslår utredningen vara reserverade för kommersiella aktörer. En ologisk klassning, då bingo är en hävdvunnen intäktskälla för ideell sektor och ett beslut som hämmar civilsamhällets finansiering.

Ett tydligt exempel är Bingolotto, där en bingolott köpt i butik är befriad från spelskatt, men en lott till samma dragning köpt i en surfplatta skall beskattas med 18 procent eftersom den klassas som kommersiell produkt. Det gör att föreningslivet får mycket svårt att kunna utveckla sina lotterier utan blir kvar i papperslotterierna. Därför blir Shekarabis snabbutredning extra viktig.  

Enligt plan kommer riksdagen att behandla frågan under våren och beslut har aviserats att fattas innan sommaren och lagstiftningen träder i kraft vid årsskiftet.

Göran Pettersson
Generalsekreterare, Forum - idéburna organisationer med social inriktning

 

ÖVRIGT OM SPEL

Spel är en verksamhet som innebär risker för den som spelar. Där det går för fort att omsätta pengar, även om insatsen är låg, har orsakat stora problem i Sverige. Folkhälsomyndigheten menar att 134 000 svenskar har ett spelmissbruk, och ytterligare 322 00 personer, har viss risk för spelproblem. Läs mer här

ÖVRIGT OM UTREDNINGEN

Förslaget som lämnats reserveras olika delar av spelmarknaden för olika typer av aktörer. De ideella organisationerna får i huvudsak bingo och lotterier och beläggs inte med spelskatt, staten behåller Casino cosmopol samt värdeautomater och de kommersiella företagen får onlinespel och vadhållning, med en spelskatt på 18 procent av spelnettot.

Grundtanken i förslaget sägs vara att spelverksamhet ska bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll - med stora krav på skydd för konsumenter och säkerhet. Man vill också åstadkomma mindre negativa konsekvenser för spelande. 

Ett statlig myndighet - Spelmyndigheten - ska besluta om licenser och utöva tillsyn. Man skärper också straffen för olovlig spelverksamhet och spelfusk, s.k matchfixning.

Här hittar du propositionen i sin helhet.