Forum på plats på MR-dagarna 15-17 november!
06 nov | 2018
Forum medverkar för andra året i rad på MR-dagarna, vilka den här gången arrangeras i Stockholm den 15-17 november med temat "Rätten till ett liv fritt från våld".

Forum medverkar på årets MR-dagarna, som tar plats på Stockholmsmässan den 15-17 november, och gör detta med både monter och seminarium. Utifrån arbetet i projektet "Tillsammans för tillit och demokrati", som syftar till att lyfta civilsamhällets bidrag i arbetet mot våldsam extremism, finns Forum och partnerorganisationer på plats för att belysa och synliggöra vikten av det socialt förebyggande arbetet när det gäller att bekämpa antidemokratiska och extremistiska rörelser. 

Forums monter: "Ideellt engagemang vaccinet mot våldsam extremism" 

Är du vaccinerad mot våldsam extremism och extrem propaganda? Kom till vår monter C:13 för att ta reda på det. Forum - idéburna organisationer med social inriktning har under flera års tid arbetat för att lyfta det socialt förebyggande arbetets vikt i kampen mot våldsam extremism. Nu gör vi det för andra året i rad på MR-dagarna tillsammans med våra projektparter. 

Forums seminarium: "Så vaccinerar vi samhället mot extremism - föreningslivets nyckelroll" 

Civilsamhällets organisationer har kraftfulla verktyg, både långsiktigt förebyggande och akuta insatser för att bygga tillit och stärka demokratin. Dessa verktyg är helt centrala för att motverka och hindra framväxten av våldsam extremism. Forum - idéburna organisationer med social inriktning har under flera års tid kartlagt och lyft fram vikten av civilsamhällets insatser på området. 

Lyssna till Anton Alsander, projektledare på Forum och redaktör för skriften "75 exempel på handlingskraft - en metodsamling om civilsamhällets insatser mot våldsam extremism" om varför svenskt föreningsliv är nyckeln i ett framgångsrikt arbete mot extremism - för tillit och demokrati. Presentation följs därefter av ett panelsamtal med representanter från Fryshuset, Brottsförebyggande Centrum i Värmland samt Studieförbundet Ibn Rushd som alla utgör exempel på civilsamhällets centrala roll.     

Tid: 16.30 - 17.30

Plats: Lilla Scen

Länk till seminariet: https://invitepeople.com/seminars/13237 

Mer information om MR-dagarna och öppettider finns på https://www.mrdagarna.nu/