Titta på Forums seminarier från Almedalen
03 jul | 2017
Vi sände självklart våra Almedalsseminarier LIVE. De två seminarierna med titlarna: Nu bryter vi utanförskapet och Är det krympande civilsamhället på väg hit? kan du titta på nedan.

Nu bryter vi utanförskapet - civilsamhället bygger ett öppnare Sverige

Är det krympande civilsamhället på väg hit?