Forum satsar ytterligare på att stärka arbetet mot extremism
22 okt | 2019
Under flera års tid har Forum verkat för att stärka förutsättningarna att motverka våldsbejakande extremism i Sverige. Nu har Forum fått ytterligare medel från MUCF för att ta fram ett samtalsstöd riktat till ledare och aktiva i föreningslivet.

Behovet av insatser som motverkar extrema rörelsers propaganda och rekrytering är större än någonsin tidigare i Sverige. Antidemokratiska budskap sprids på nätet, i skolkorridorer, på våra arbetsplatser och i civilsamhället.

Under flera års tid har Forum därför verkat för att stärka förutsättningarna för civilsamhället att motverka våldsbejakande extremism i Sverige. Nu har Forum fått ytterligare medel från MUCF för att ta fram ett samtalsstöd riktat till ledare och aktiva i föreningslivet, som ska ge vägledning kring att möta unga som uttrycker antidemokratiska åsikter.  

Forum har under flera års tid fungerat som en mötesplats för civilsamhällets organisationer verksamma i arbetet mot våldsbejakande extremism. I detta arbete har vi fokuserat på det förebyggande sociala arbetets roll och betydelse, och på att lyfta hur det civila samhällets organisationer kan utgöra ett vaccin mot våldsbejakande extremism. Tyvärr kan vi konstatera att behoven av verktyg för att på ett systematiskt sätt kunna möta ungdomar och vuxna i Sverige som uttrycker antidemokratiska, våldsbejakande åsikter växt. Ett stort behov som Forum sett är verktyg för volontärer och anställda i föreningar i hur de ska möta och hantera individer i deras verksamheter som uppvisar antidemokratiska beteenden eller åsikter.

"Våra medlemsorganisationer vittnar om allt högre frekvenser av hot och hat mot volontärer, förtroendevalda och engagerade, på nätet såväl som i det verkliga livet. Vår målsättning är att samtalsstödet dels ska bidra till att göra ledare och aktiva mer trygga i sin roll men samtidigt bidra till att höja nivån på bemötandet”, säger Anton Alsander, sakkunnig på Forum.

Projektet, som startade i september 2019 och kommer att pågå i ett år finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Kontaktuppgifter 

För mer information om projektet och Forums arbete i frågan, kontakta Anton Alsander. 

anton.alsander@socialforum.se