Forum ger ut ny bok om civilsamhällets insatser mot våldsam extremism
09 feb | 2018
KFUM, Fryshuset, Somaliska Riksförbundet, Sensus, Röda Korset och LSU. Det är bara några av de organisationer som finns med i Forums nya bok ”75 exempel på handlingskraft”. I boken exemplifierar Forum hur civilsamhällets demokratiarbete är en förutsättning för att förebygga och motverka våldsam extremism.

Här kan du beställa boken

Beställ boken genom att klicka här. Pris: Releasepris 149 kr samt för Forums medlemmar. Ordinarie pris: 199 kr.

– Civilsamhällets organisationer har kraftfulla verktyg, både långsiktigt förebyggande och akuta insatser för att bygga tillit och stärka demokratin. Detta är helt centralt för att motverka framväxten av våldsam extremism. Med boken vill vi sätta ljus på detta och lyfter allt från studieförbundens folkbildande verksamheter för demokrati, trossamfundens interreligiösa projekt, till ungdomsorganisationers arbete med att skapa framtidstro hos unga, säger Göran Pettersson, Forums generalsekreterare.

Med boken vill Forum ge inspiration till personer inom såväl idéburna organisationer som inom det offentliga i deras arbete med att slå undan grogrunden för den våldsamma extremismen. I boken hittar du därför många initiativ som jobbar förebyggande för att skapa tillit i samhället.

Några konkreta exempel:

 

  • KFUM:s guider för engagemang i föreningslivet.
  • Linköpingsandans nattfotboll för att ge unga mer trygghet och något att göra på kvälls- och nattetid.
  • Islamakademins verksamhet Motargument som har som mål att stärka ungdomar att hitta argument mot propaganda som används av religiösa extremistiska grupper
  • Svenska fredsrörelsens verksamhet Medföljare som bistår med moraliskt stöd för att personer som bor på asylboenden ska känna sig trygga. Projektet uppkom i samband med att flera asylboenden blev attackerade hösten 2015.
  • Byrån mot diskriminering i Östergötlands verksamhet för att skapa delaktighet och inflytande i den demokratiska processen i kommunen.
  • Drömmarnas kontor – ett möjlighetskontor för unga att förverkliga sina idéer för samhällsnytta.

"Att bygga upp motståndskraft mot våldsam extremism handlar inte enbart om brottsförebyggande arbete utan även om demokratistärkande arbete och insatser för att främja och värna de mänskliga rättigheterna. (ur bokens inledning)

– I ett samhälle som alltmer präglas av splittring är det viktigt att se till det som för oss samman. Ofta ligger fokus på hatet och dess konsekvenser. Det är helt centralt att det etablerade samhället förmår synliggöra och lyfta det viktiga arbete som faktiskt pågår för att bygga social sammanhållning och fylla ut de tomrum som splittringen skapar i Sverige, fortsätter Göran Pettersson.

Titta på vårt släppseminarium

 

Seminariet sänds via Forums Facebook-kanal, titta genom att klicka här (seminariet börjar 08.30 den 9/2).

Fakta

Boken 75 exempel på handlingskraft är en del av Forums arbete för att lyfta civilsamhällets förebyggande roll i arbetet mot våldsam extremism. Boken har tagits fram inom projektet Civilsamhälle för tillit och demokrati som finansieras av MUCF.

Boken är ett resultat av ett flerårigt arbete som startade redan våren 2016, och som bland annat skett genom workshops, seminarier, internationella kunskapsutbyten, konferenser och ett stort samarbete organisationer emellan. Effekten har blivit ett bättre samspel i civilsamhället, något som återspeglas i boken.

 

Avdelning: Medlemmar
Ämne: Om Forum Socialpolitik