Forums styrelse: "Forum är en viktig, kraftsamlande plattform"
25 sep | 2018
Hur ser Forums nya styrelse på organisationen, och vad vill de med sina styrelseuppdrag egentligen? Vi fångade Forums styrelse på deras första heldag, och ställde lite frågor om detta.

Forums styrelse har hållit en styrelsedag till vilken kansliet bjöds in. Styrelseledamöterna fick en dragning av vad Forum gör, och aktuella utmaningar i de olika verksamheterna, men också sätta ord på hur de ser på Forum och sina uppdrag som styrelseledamöter.

Tillsammans besitter Forums styrelseledamöter över 100 års erfarenheter av civilsamhället. Flera av dem betonar att ska man räkna in allt deras ideella engagemang är det mycket, mycket mer.

Forum passade på att fråga de ledamöterna hur de såg på Forum och på sitt uppdrag, och det här är några svar vi fick:

  • Forums uppdrag av att påverka det offentliga i att skapa bättre förutsättningar för civilsamhällets organisationer känns helt central. Framför allt i den tid vi befinner oss i med utmaningar kring demokrati och hoten mot civilsamhället frihet.  
  • Forum bygger på idén att vi arbetar bättre tillsammans och att det bygger ett bättre samhälle.
  • Det är ett privilegium att sitta i Forums styrelse eftersom man lär sig så mycket genom alla man möter. Och för att man får följa och vara med och påverka politiken för civilsamhället.
  • Civilsamhället har en för undantryckt position i samhällslivet, och det är Forums uppdrag att arbeta för att vi ska få större möjligheter och högre grad av tydlighet om det. Det är viktigt!
  • Forums grundläggande uppdrag – att arbeta för ett samhälle med generell välfärd och ett starkt ideellt engagemang är viktigt. Jag ser ingen annan organisation som gör det Forum gör.
  • Forum är en paraply som kan öppna upp för många röster, och som också kan kraftsamla och engagera många organisationer när utmaningar dyker upp. Bredden i uppdraget är spännande.
  • Forum är viktigt för att de satt ord på civilsamhällets plats och identitet i förhållande till det offentliga. Organisationen ligger ofta i framkant på de globala strömningarna som gäller det civila samhället, och det är engagerande.
  • Forum är en plattform som stärker och erkänner civilsamhällets organisering, och genom det betonar organisationernas betydelse.
  • I mitt arbetsliv har jag haft mycket nytta av många av de lösningar och metoder som Forum har arbetat fram!
  • Forum behöver framöver arbeta mer med frågan om organisering i socio-ekonomiskt utsatta områden. Hur kan civilsamhället fungera stödjande i sådana sammanhang?

 

Avdelning: Om Forum
Ämne: Om Forum Medlemmar