Forum välkomnar ny utbildning om civilsamhället
31 aug | 2016
En ny spetsutbildning om civilsamhället för folkhögskolelärare kommer att genomföras under läsåret 2016/2017 av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) i samverkan med Stockholm Centre for Civil Society Studies vid Handelshögskolan.

En stor del av Sveriges befolkning engagerar sig idag ideellt i någon form. Trots detta finns det idag en bristande kunskap om civilsamhällets roll i samhällsbygget och dess relation till stat och näringsliv. Forum välkomnar därför att en utbildning av detta slag får plats inom det svenska utbildningsväsendet. 

Utbildningen är den första i sitt slag i Sverige, kommer att starta i november nu i år och genomföras på kursgårdar och lärosäten runt om i Stockholm. Kursen är uppdelad i tre delar och tar upp olika sociala rörelsers uppgift och roll i att utveckla, förändra och bilda samhället, hur individen betraktas inom civilsamhället och hur dess organisering har förändrats. Den riktar sig till intresserade och engagerade undervisande lärare på folkhögskolor, där syftet är att deltagarna ska kunna få konkreta verktyg och reflektera kring hur det som presenteras kan omsättas i egen undervisning och kursverksamhet.

Att sprida kunskap om civilsamhällets funktion är att sprida makt och blir på så sätt ett led till ett mer demokratiskt, öppet och framgångsrikt samhälle. Förhoppningsvis är denna utbildning bara är en början till fördjupad förståelse och ökad kunskap om idéburna organisationers uppgift och roll.