Läsare: "Forums nyhetsbrev förmedlar bredd med trovärdighet"
"Vil bare gi litt ros for nyhetsbrevet. I det siste har det vært flere artikler som er både interessante, relevante og velskrevne, slik at man ikke trenger dybdekjennskap til frivilligheten i Sverige for å forstå budskapet." - Stian Slotterøy Johnsen, assisterende generalsekretær Frivillighet Norge. Foto: Elin Aronsson
17 mar | 2015
Forums nyhetsbrev har ett fortsatt mycket högt förtroende. Det visar resultaten från årets utvärdering som under februari gick ut till 2492 personer.

Precis som förra året uppger åtta av tio av de tillfrågade att de tycker att nyhetsbrevet är ”Mycket trovärdigt”, medan drygt sju av tio instämmer i påståendet att nyhetsbrevet tar upp viktiga frågor. I jämförelse med föregående års undersökning har andelen läsare som instämmer i att nyhetsbrevets innehåll är relevant också ökat från sex av tio till sju av tio.

Bra med både helhet och bredd.

At jeg får inspiration om praksis i det svenske civilsamfund

Viktigt över huvudtaget att man lyfte värdet av det civila samhället och att man ökar kunskapen om hur vi arbetar.

(några av läsarkommentarerna)

I likhet med resultaten från förra årets utvärdering uppger läsarna att de tycker att det bästa med Forums nyhetsbrev är att vi belyser de viktigaste debatterna inom civilsamhället. Inte långt därefter, på andraplats, uppger prenumeranterna att det bästa med nyhetsbrevet är att det tar upp en bredd av ämnen.

Som en del av utvärderingen tillfrågades också läsarna om att komma med tips på vad som kunde utvecklas framöver. En del svarade att de gärna vill se fler artiklar med internationell utblick. Andra uppgav att de gärna vill få djupare inblick i andra verksamheter, med fler praktiska exempel och berättelser från ett större antal organisationer.

Strax över sex av tio personer uppger också att de förmedlar nyhetsbrevet vidare till andra personer, som kollegor inom den egna organisationen. Tre av tio delar med sig av innehållet i sociala medier.

Vi är mycket glada och tacksamma för den positiva återkopplingen och för de förslag på förbättring som vi har fått in. Synpunkterna vi får från er läsare är ovärderliga i vårt arbete för att vi ska kunna utvecklas och bli bättre.


Elin Aronsson, redaktör för Forums nyhetsbrev, är glad över responsen. "Vi utvecklar nyhetsbrevet ständigt och därför är läsarnas input viktig för oss." Foto: Erik Cronberg/Forum

 

 

 

Fakta

  • Totalt svarade 223 personer på enkäten.
  • Enkäten skickades ut till 2492 prenumeranter.