Högt förtroende för Forums nyhetsbrev
10 apr | 2014
Åtta av tio tycker att Forums nyhetsbrev är mycket trovärdigt och nio av tio tycker att det är lagom långt. Men några prenumeranter har också gett förslag på förbättring. Allt detta framkom i Forums nyhetsbrevsutvärdering.

76 procent av de som svarade tycker också att nyhetsbrevet tar upp viktiga frågor (75,89 svarade "stämmer mycket bra på den frågan och 22,77 "stämmer till viss del").

Sex personer av tio säger också att de har förmedlat nyhetsbrevet vidare till andra och vissa nämner att de brukar skicka vidare det till kollegor, politiker eller forskare.

Att Forums nyhetsbrev belyser de viktigaste debatterna inom civilsamhället just nu anser flest personer vara det bästa med nyhetsbrevet. Men inte långt efter, på andraplatsen, menar flera prenumeranter att det bästa med nyhetsbrevet är att det täcker en bredd av ämnen.

I utvärderingen uppmanade vi också att ni prenumeranter skulle ge tips på vad som kunde förbättras. Och vi fick in en del förslag. Några nämnde att nyhetsbrevet skulle kunna kortas ner, att layouten borde förbättras och att vi borde börja använda bilder. Några uttryckte också att det skulle vara bra med mer lokalt och internationellt fokus. Ett par personer skrev också att det vore kul att få in fler exempel från andra organisationer.

Vi är mycket glada för er positiva feedback men också för de förslag på förbättring som vi har fått in. Efter att Forum succesivt har fått en större bildbank har vi från och med nummer fyra börjat använda bilder. För några nummer sedan kortade vi även ner brevet genom att renodla bland våra ämnesområden och endast ha fyra i stället för fem stycken.

Men mer kan göras. Er input är ovärderlig i det arbetet. För att få in fler exempel från andra organisationer kommer vi därför att börja använda oss av gästskribenter. Låter det intressant redan nu? Skicka ett mail till nyhetsbrev@socialforum.se och berätta varför du vill vara gästskribent och vilket ämne du vill ta upp. Ditt ämne ska handla om något som berör fler inom det civila samhället, inte endast din organisation. Det kan exempelvis handla om brinnande engagemang, ledarskapsutveckling, att jobba i sektorn eller varför föreningslivet inte är mer inkluderande.

Välkommen att bidra! 

FAKTA

  • Totalt svarade 239 personer på enkäten.
  • Forums nyhetsbrev har i skrivande stund 2668 prenumeranter.

 

Avdelning: Om Forum
Ämne: Kunskapsutbyte Om Forum