Friskis och Svettis: Många stockholmare engagerar sig ideellt
11 nov | 2013
En halv miljon stockholmare engagerar sig ideellt. Det visar en ny undersökning som Friskis och Svettis har beställt av Opinion Stockholm.

Undersökningen visar också att 35 procent är engagerade i åldersgruppen 30-39 år. Den starkaste drivkraften för engagemang är att göra något värdefullt och bidra till något gott, visar undersökningen. 

- Hos oss i Stockholmsföreningen är det en stor majoritet kvinnor och yngre som engagerar sig som träningsinstruktörer, till exempel vid sidan av studierna. Samtidigt är det många som söker nya utmaningar och stimulans utanför sitt vanliga jobb. Vi märker också att det finns ett allt större intresse även hos män att engagera sig för vår förening, säger Sara Nyberg, ansvarig för funktionärsrekrytering på Friskis&Svettis Stockholm, i Friskis och Svettis pressmeddelande

FAKTA
I undersökningen har 1103 invånare i åldern 18-74 år i Stockholms län har svarat på frågor om sitt ideella engagemang.

FORUM KOMMENTERAR
Undersökningar som är inriktade på föreningsengagemang, medlemskap och frivilligt arbete återkommer med jämna mellanrum. Det är mycket positivt att det finns ett stort intresse kring dessa frågor. Men det finns flera utmaningar i att göra denna typ av undersökningar. Vilka medlemskap är det som undersökningspersonerna tänker på när de får frågan? Och hur tolkas begreppen som används i undersökningen. Vilken målgrupp väljer man att ställa frågorna till? Dessa frågetecken kan leda till resultat som blir både otydliga och svåra att tolka.

Forskning visar att svenskarna är mycket aktiva i föreningar – de senaste siffrorna visar att det totalt finns 32 miljoner medlemskap i ideella föreningar i Sverige. Om detta fortfarande stämmer så ligger kanske Friskis och Svettis undersökningsresultat, som säger att 30 procent av stockholmarna är ideellt engagerade, lågt?  De senaste tjugo åren har Ersta Sköndals Högskola regelbundet gjort befolkningsundersökningar kring frivilligt engagemang, den senaste kom 2009 och nästa kommer redan i november nästa år. Siffrorna i dessa undersökningar är intressanta när man diskuterar människors engagemang. Andelen vuxna människor (ålder 16-74 år) som är engagerade i ideellt arbete ligger mycket stabilt i undersökningen den senaste tjugo åren – cirka 50 procent engagerar sig och har engagerat sig. Och 60 procent  av de som engagerar sig säger att det främsta skälet till att de gör det är att de vill bidra till organisationen.

Oavsett om Friskis och Svettis undersökning visar en lägre siffra för antalet engagerade stockholmare än vad som är fallet i verkligheten är det ändå positivt att undersökningen görs. Vi behöver ställa oss fler frågor om engagemang, frivillighet och föreningsliv i Sverige. Sveriges föreningsliv är unikt och påverkar människors liv varje dag. Trots det vet både akademin, politiken, näringslivet och inte minst civilsamhället själva alldeles för lite om det ideella engagemanget. Forum kommer med nyfikenhet att fortsätta att bevaka ny kunskap om föreningslivet.

Vill du veta mer om befolkningsundersökningen?