Demokrati, innovation och engagemang i fokus under årets Frivilligvecka
Lisa Peterson-Berger Lisa Peterson-Berger, Årets volontär 2020. Fotograf Emma Svensson
08 dec | 2020
Tre webbsända seminarier med sammanlagt över 300 deltagare, poddpremiär för "Ideella samtal", debattartikel om engagemang och utdelning av utmärkelserna Årets volontär och Årets initiativ. Allt detta och mycket mer stod på dagordningen under Frivilligveckan, där Forum och Volontärbyrån lyfte det ideella engagemangets betydelse för samhället, individen och demokratin. Missade du något? Här har vi samlat allt som hände under veckan.

Seminarier om idéburet engagemang

I en seminarieserie i tre delar lyfte vi olika aspekter på det ideella engagemanget – engagemangets betydelse för social innovation, hur engagemanget påverkas av kriser, och hur ett krympande demokratiskt utrymme påverkar engagemanget. Se seminarierna i efterhand här:

Civilsamhällets innovationskraft (1 december 2020)

Engagemanget i och efter kris (3 december 2020)

Det demokratiska utrymmet efter krisen (4 december 2020)

Ideella samtal – en podcast

I tre avsnitt möter Volontärbyråns Emelie Edin en forskare, en ideell organisation samt två volontärer. Bland annat får du inblick i hur det är att vara ideellt engagerad, hur organisationer arbetar för att främja engagemang och hur engagemanget förändras över tid. Läs mer och lyssna på poddarna här

Årets initiativ förebygger och motverkar digitalt våld

Varje år utsätts minst 75 000 kvinnor i Sverige för någon form av partnervåld. Samtidigt har den ökade digitaliseringen skapat en ny arena för hot, kränkningar och våld. Initiativet Digital kvinnofrid vill därför höja kompetensen om IT- och informationssäkerhet hos kvinnojourer, för att motverka så kallat digitalt våld. Digital kvinnofrid tilldelades utmärkelsen Årets initiativ 2020 för att på ett nytänkande sätt ha skapat förutsättningar för att ta sig an en svår samhällsutmaning. Läs mer om Årets initiativ 2020 här.

Årets volontär har gjort ovärderliga insatser under pandemin

Lisa Peterson-Berger, engagerad i Förklädesfabriken, utsågs på Internationella frivilligdagen till Årets volontär 2020 av Volontärbyrån. Lisa var en av initiativtagarna till Förklädesfabrikens verksamhet, där hon tillsammans med 1000 andra volontärer sydde och levererade skyddsutrustning till vården under våren. Läs mer om Årets volontär 2020 här

"Inget är så bra som att inte tänka på sig själv" – Forum i debatt

Ideellt arbete gör det demokratiska samhället starkare. Vi människor trivs bäst när vi ingår i en grupp som tar hand om varandra och tillsammans påverkar samhället i den riktning vi vill. Sällan har väl den insikten varit viktigare än just detta år, när pandemin satt vårt samhälle och engagemang på stora prov. Det skrev Forums Maria Alsander och Patrik Schröder med anledning av Frivilligdagen i en debattartikel.

Regeringen uppmärksammar Årets initiativ och Årets volontär

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi skickade en hälsning till Årets initiativ och talade om civilsamhällets innovationskraft.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind tackade Sveriges alla ideellt engagerade med en särskild hälsning till Årets volontär. 

Frivilligveckan genomfördes med stöd av Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond samt Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021). Ett varmt tack för ert engagemang!

Foto: Lisa Peterson-Berger, Årets volontär 2020. Fotograf Emma Svensson

 

Avdelning: Opinionsbliding
Ämne: Frivilligdagen