Frukostmöte med Widar Andersson
03 sep | 2004
Den 15 september 08.30-10.00 håller Forum frukostmöte med Widar Andersson som inledare. Han skall reflektera över hur Socialdemokratin förhåller sig till frivillgorganisationerna.

Frukostmöte 15/9 med Widar Andersson

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsgatan 57, Stockholm
Tid: 08.30-10.00
Inledare: Widar Andersson

Socialdemokratin och frivilligorganisationerna - kärlek eller misstro?
Eftersom Socialdemokraterna är den dominerande politiska kraften i Sverige - både nationellt och lokalt - är det intressant att reflektera över hur de idag förhåller sig till socialt inriktade frivilligorganisationer. Vi på Forum upplever åtminstone två sidor när vi pratar med företrädare för partiet. Å ena sidan de som kopplar ihop oss och våra medlemmar med folkrörelsen och som därför har en grundläggande positiv inställning, å andra sidan de som kopplar ihop oss och våra medlemmar med välgörenhet och därför är grundläggande skeptiska.

Vi har bett Widar Andersson, som tidigare varit riksdagsledamot för (s), utredare av hemlöshetsproblematiken, ordförande för Friskolornas riksförbund etc etc, men som nu mera är politisk redaktör på Folkbladet i Norrköping, att reflektera över de två huvudsakliga tankeströmningarna inom (s); folkrörelse-organisering och myndighets-organisering. Vad är det som drivit människorna inom dessa riktningar? Vad har deras grundläggande argumentation varit? Vad har detta betytt för deras syn på frivilligorganisationernas roll i välfärden? Vilken av dessa riktningar dominerar (s) idag?

Vi har också bett Widar att reflekera över frivilligorganisationernas roll i välfärden nu och framöver, som han själv ser på det.

Efter inledningen går frukostmötet som vanligt över i en öppen diskussion.

Varmt välkomna!

Anmäl deltagande till Göran Pettersson, goran.pettersson@socialforum.se .

 

Avdelning: Om Forum
Ämne: Om Forum