Gemensamt ansvar
06 maj | 2019
Migration är en naturlig del i samhällets utveckling, såväl i Sverige som i Europa. Det är ett bestående fenomen som inte kommer att försvinna. Av det skälet har Forum valt att vara med som svensk part i det fleråriga Europeiska migrationsprojektet Snapshots from the borders. Där sprider vi gemensamt röster, praxis och erfarenheter om ämnet. Nu driver alla parterna en kampanj om migration och ansvar.

Sverige har under lång tid varit ett land av migranter. Folk från olika delar av världen har flyttat till vårt land av olika anledningar. I flykt från konflikt och förföljelse eller för att skapa sig en bättre framtid, för att nämna några av många anledningar. Under slutet av 1800-talet såg situationen däremot annorlunda ut. Sverige var istället ett land som folk emigrerade ifrån – på grund av fattigdom, religiös förföljelse eller brist på politisk frihet. Under några årtionden förlorade Sverige en fjärdedel av sin befolkning. Vi har som land egen erfarenhet av vad det är som kan göra att människor väljer att lämna sin hemmiljö. Vi vet därför hur viktigt det är att det finns en plats som de människorna är välkomna till – där de kan känna sig hemma.

Det är det här som EU-projektet handlar om. Vad är migration och hur ska den hanteras? Som en av de tongivande politikerna i projektet har sagt: ”Det är inte människorna som flyr som är problemet. Det är politiken som sätter ramarna och det är dagens strukturer som tvingar fram det vi kallar Europas migrationskris. Politiken är med och skapar ett problem som inte borde få finnas.”

Sverige måste ta ansvar och visa att det är inte migranterna som är problemet.

 

Läs mer om Forum i projektet "Snapshots from the borders" här.