Give it forward: “Civilsamhället måste få vara med i välfärdsinnovationen”
Mona Abou-Jeib, grundare Give it forward. Foto: Give it forward Mona Abou-Jeib, grundare Give it forward. Foto: Give it forward
07 mar | 2017
Give it forward vill rätta till skevheter på arbetsmarknaden och se till att civilsamhället får större möjligheter att bidra till välfärdsinnovationen. Det säger Mona Abou-Jeib, en av grundarna till Forums nya medlemsorganisation Give it forward.

Give it forward ville bli medlemmar i Forum för att få en större plattform för påverkan. Mona Abou-Jeib, en av av grundarna till organisationen, trycker på att man som ensam organisation är svagare och att behovet att göra mer inom det sociala området är stort.

– När vi inom civila samhället vill skapa utvecklingsprojekt i samverkan med statliga myndigheter finns det hinder och barriärer. Vi hoppas att med goda dialoger mellan offentlig sektor och civila samhället kunna överkomma de barriärerna . Och också öppna upp plattformar för att skapa sociala innovationer i samverkan med varandra, säger Mona Abou-Jeib.

Give it Forward startades för att utmana skevheterna på arbetsmarknaden där lika möjligheter för alla är långt ifrån verklighet.

– Vi var ett gäng unga tjejer med toppbetyg från skolan som när vi kom ut i arbetslivet uppmärksammade en struktur som vi kallar för osynliga jobb. Det handlar helt enkelt om att olika människor har olika möjligheter att se, hitta och vinna jobb. Man säger att ju högre position som jobbet rör sig om desto högre osynlighet. Då bestämde vi oss för att skapa en organisation som bygger på att vi ska dela så kallade osynliga jobb, berättar Mona Abou-Jeib.

Give it Forward menar också att svensk arbetsmarknad präglas av jobbpolarisering, där vissa människor befinner sig på gräddhyllan på arbetsmarknaden medan andra människor befinner sig i totalt utanförskap.

– Sysselsättningen i Sverige är väldigt god, det finns fler och fler jobb. Samtidigt finns det en motsatt trend och det är att allt fler människor hamnar i långtidsarbetslöshet, säger Mona Abou-Jeib.

Från början var Give it forward bara ett samhällsexperiment men är nu en riksorganisation med nio lokala sektioner och förbundsstyrelse med två kontor i Stockholm. De har en hel del projekt på gång, affärsnätverk, utbildningar, karriärprogram, jobbinkubatorer och företagsinkubatorer.

På frågan om vad de ser som det största hindret för civilsamhället svarar Mona Abou-Jeib att det är det faktum att det idag är några få stora aktörer som dominerar hela upphandlingsmarknaden.

– För att civilsamhället ska kunna vara med i välfärdsinnovationen och välfärdsutvecklingen så behöver man förändra upphandlingssystemet. Vi är duktiga utförare av välfärdstjänster just därför att vi har erfarenhetskunskap av samhällsproblemen. Av den erfarenhetskunskapen kan vi också skapa välfärdsinnovationer. Vi finns väldigt nära verkligheten och vi har massor av eldsjälar som har kompetens och vilja att skapa utveckling, men då behöver styrsystemen förändras.

 

Forum önskar Give it forward varmt välkommen som ny medlem!

Av: Venla Odenbalk
venla.odenbalk@socialforum.se

Läs mer

Här kan du läsa mer om Give it forwards arbete