Glädjande att Anna Carlstedt blir ny nationell samordnare mot extremism
20 dec | 2016
Anna Carlstedt blir ny samordnare mot våldsbejakande extremism. Det gick regeringen ut med under en pressträff i dag. Ett glädjande besked menar Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Det är mycket glädjande att Anna Carlstedt blir ny nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Anna Carlstedt har lång erfarenhet inom civilsamhället, bland annat som tidigare ordförande för Forum och IOGT-NTO och nu senast för Röda Korset. Civilsamhället genom våra nätverks- och tillitsskapande sociala organisationer, trossamfund, mötesplatser, idrottsföreningar spelar i dag en avgörande roll för att motverka våldsbejakande extremism, något vi också har sett i vårt pågående projekt Civilsamhälle för tillit och demokrati. Därför är det viktigt att samordnaren i sitt framtida arbete stöttar kommuner och andra delar av den offentliga sektorn i att samverka med de organisationer och samfund som har unika möjligheter att på allvar bekämpa problemen.

Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum - idéburna organisationer med social inriktning