Greta Thunberg på plats när EESK anordnar möte inför EU-valet
21 feb | 2019
Idag, den 21 februari, arrangerar Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) ett upptaktsmöte för civilsamhällets organisationer inför EU-valet. Under mötet fokuseras bland annat artikel 2 och 3 i Europeiska Unionens fördrag och närvarar gör klimataktivisten Greta Thunberg.

Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén (ESSK), där Forums Ariane Rodernt är ledamot och president för sektionen för inre marknad, håller idag ett möte för engagemang i EU-valet. 

Mötets syfte är tvådelat: dels vill man rikta uppmärksamhet mot artikel 2 och 3 i Europeiska Unionens fördrag, som behandlar mänskliga rättigheter, demokratifrågor och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, och dels vill man mobilisera civilsamhällets organisationer i det kommande EU-valet. 

På mötet närvarar ett antal kända EU-namn, däribland Jean-Claude Juncker och Antonio Tajani men också svenska klimataktivisten Greta Thunberg är på plats.

För mer information om mötet, webstream och videoklipp, klicka här! 

För att se Greta Thunbergs tal, klicka här!