Hearing om medskapande 24/9
16 sep | 2004
Forum arrangerar, tillsammans med den statliga Ansvarskommittén, en hearing den 24/9. Syftet med hearingen är att ge kommittén information och analyser kring medskapandet i form av frivilligt socialt arbete.

Välfärden klarar sig inte utan medborgaren
Kommittén skrev i sitt delbetänkande att medborgaren ”är medskapare i de tjänster som den offentliga sektorn ansvarar för.” och man skrev att "Den enskildes eget medansvar och medskapande är också viktiga att uppmärksamma inför en framtid när offentliga resurser på ett annat sätt än idag kan behöva prioriteras för dem som faktiskt står utan något annat stöd än det som samhället ger inom ramen för den generella välfärdspolitiken.”

Signalen från kommittén är tydlig, och detta är sagt i politisk enighet: välfärden kommer inte att klaras med mindre än att svensken gör mer själv än idag. En stor del av detta medskapande görs redan och kommer att göras inom frivilligorganisationer. Därför är det viktigt att kommittén får tillgång till aktuell information om frivilligorganisationerna samt till skarpa anlyser av vilka utmaningar vi står inför, speciellt om man förväntar sig ett ökat medskapande.

Inbjudan och dialog
Vi på Forum har av dessa skäl inbjudit en person i ledande ställning från varje medlemsorganisation samt ett antal andra organisationer att delta som publik vid hearingen (frågor från publiken kan ställas i hearingens sista pass).

Men vi har också startat en process för att diskutera vilka de stora utmaningarna för frivilligorganisationerna är, om välfärden förutsätter att medskapandet skall öka.

Vi skulle nu inför hearingen vilja mejsla ut tre tydliga utmaningar som de flesta frivilligorganisationer måste hantera framöver. Forum har bett sina medlemmar och ett antal andra organisationer om hjälp för att göra detta, den 21/6.

Vi har frågat:
Vilken är den största strategiska utmaningen som er organisation ser de kommande 20 åren om den svenska samhällsstrukturen* är oförändrad?
*statens, kommunernas åtagande, socialförsäkringarna


Komitténs uppdrag 
Ansvarskommittén är parlamentarisk och har till uppgift att "utreda och analysera den nuvarande samhällsorganisationens förutsättningar att klara de offentliga välfärdsåtagandena". Kommittén inväntar just nu tilläggsdirektiv från regeringen men en preliminär bedömning är att kommittén kommer att lägga sina förslag till förändringar av den svenska samhällsstrukturen 2006-07.

Kommitténs ledarmöter är:
Ordförande Mats Svegfors Landshövding i Västmanlands län
Britt Bohlin (s), ordförande i socialdemokraternas riksdagsgrupp
Göran Magnusson (s) v. ordf i Konstitutionsutskottet
Peter Hultqvist (s) Kommunstyrelsens ordförande Borlänge kommun
Ulla Ölvebro (s) fullmäktigeledamot Luleå kommun
Elaine Kristensson (s) Fullmäktigeordförande Sundbybergs kommun
Göran Lennmarker (m) Riksdagen
Carl Cederschiöld (m) Stadshuset
Olle Schmidt (fp) Europaparlamentariker
Hans Andersson (v) F.d. riksdagsledamot
Acko Ankarberg Johansson (kd) 2:e v. ordf kommunstyrelsen Jönköpings kommun
Åsa Torstensson ( c) vice ordf i centerpartiets riksdagsgrupp
Håkan Wåhlstedt (mp) partisekreterare i Miljöpartiet

 

Avdelning: Verksamheter
Ämne: Forums möten