Hela Människan: "Vi vill hjälpa människor att ta kontroll över sina egna liv"
Mats Wåhleman, verksamhetschef Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem. Foto: Andréas Lindström Mats Wåhleman, verksamhetschef Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem. Foto: Andréas Lindström
22 dec | 2016
Julbord för personer i missbruk, projekt Vinternatt och Jul i gemenskap. Forums medlem Hela Människan har fullt upp inför julen. Vi har intervjuat Mats Wåhleman, verksamhetschef på Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem.

─ Den största samhällsutmaningen just nu är att minska utanförskapet. Dels att ge människor möjlighet att gå från bidrag till lön och att stötta nyanlända att komma in i det svenska samhället. Hela Människan lägger mycket tid på vårt förhållningssätt och bemötande. Vi ser alldeles för många människor som sitter i baksätet på sin egen bil. Någon annan sitter i framsätet med kartan och styr bilen. Vi vill istället hjälpa människor att ta kontroll över sina egna liv. Vad vill dem? Vad tänker dem? Vad är deras drömmar? Det finns en tendens hos instanser som arbetar med utsatta personer att antingen curla eller ta över, säger Mats Wåhleman.

Hela Människan i Huddinge-Botkyrka-Salem har fullt upp inför julen. Tillsammans med kyrkorna i Botkyrka Salem packas flera hundra matkassar till personer i behov av extra stöd. Det planeras också inför Jul i Gemenskap och ett julbord för personer i missbruk på Hela Människans ria-gård. Men samtidigt förbereds det även för projekt Vinternatt, ett härbärge som ska hålla öppet två nätter i veckan för hemlösa EU-migranter.

Parallellt med detta bedriver Hela Människan sin vanliga verksamhet, som är en kombination av socialt arbete och socialt företagande. De har en ria-gård som varje dag erbjuder möjligheter till att äta, duscha och ringa. Organisationen arrangerar även olika former av anhörigstöd till människor som befunnit sig nära någon i missbruk. Hela Människan bedriver dessutom en stor second-handbutik, café, och cykelverkstad.

─ I cafét, verkstaden och i second hand-verksamheten erbjuder vi arbetsplatser till arbetslösa eller personer i behov av arbetsträning. Vi har inte bara arbetsledare inom det praktiska jobbet utan även konsulenter och anställda som är socionomer, beteendevetare eller diakoner som kan erbjuda stöd på ett annat plan, säger Mats Wåhleman, verksamhetschef på Hela Människan. Han understryker att denna verksamhet dessutom är ett viktigt sätt att skapa medel till deras sociala verksamheter.

När det kommer till det idéburna arbetets förutsättningar vill Mats Wåhleman se en ökad kunskap om civilsamhället i den offentliga sektorn och en tydligare förutsägbarhet i relationerna med myndigheter, som längre framförhållning vid samverkan.

─ Spelreglerna måste vara tydliga så att vi idéburna organisationer vet vad vi ska förhålla oss till, avslutar Mats Wåhleman.

 

Läs mer

Läs mer om Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem här.