Hoppingivande att Delmos får fortsatt finansiering
29 mar | 2019
Delegationen mot segregation (Delmos) fick fortsatt finansiering, trots att riksdagen i december beslutade om nedläggning. Regeringen väljer att skjuta till nya medel i vårändringsbudgeten, något som Forum ser positivt på.

I M/KD:s höstbudget för 2019 minskades medlen till myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos), medan kvarvarande medel skulle användas för att avveckla myndigheten. Forum var då en av de organisationer som reagerade mot beslutet och vi gläds åt beskedet att regeringen i vårändringsbudgeten istället ger fortsatt finansiering. 

”För Forum är arbetet mot segregation ett prioriterat område och en nödvändighet för att Sverige ska möta de globala målen. Vi gläds därför åt regeringens beslut som möjliggör en långsiktigt hållbar, tvärsektoriell satsning mot segregationens orsaker”

- Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum

För att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter skjuter regeringen till 11 miljoner kr för 2019. Forum ser positivt på beslutet men vill också understryka vikten av att regeringen nu säkerställer att myndigheten ges rätt förutsättningar, där en av uppgifterna är att besluta om och fördela bidrag för arbete mot segregation. Förra året handlade det om stöd till 96 ideella föreningar och stiftelser samt 54 kommuner och landsting om totalt 45 miljoner kronor. I år var motsvarande summa ursprungligen 75 miljoner kronor, pengar som uteblev när riksdagen antog budgeten. Hur mycket det blir i år återstår därför att se, samtidigt som det fortfarande finns en oro för hur länge Delmos får fortsatt finansiering.