Nu sätter Morgonforum igång inför hösten
Morgonforums moderator Anna Ardin Morgonforums moderator Anna Ardin
31 aug | 2016
Nu drar Forums seminarieverksamhet Morgonforum igång igen efter ett sommaruppehåll. Här får olika aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle möjlighet att mötas och diskutera aktuella frågor, utmaningar och potentiella lösningar. Vid höstens första tillfälle kommer konkreta lösningar för utsatta EU-migranter att behandlas.

Höstens första seminarium, "Mer än tiggare", kommer att äga rum den 16 september och syftar till att dra upp nya vägar för att ge utsatta EU-medborgare möjligheter att få ekonomiskt och socialt starkare position. I ljuset av den nyuppkomna debatten om ett tiggeriförbud i Sverige är det dags att börja diskutera verkliga lösningar, idéer och möjligheter som faktiskt kan göra skillnad för alla inblandade. Vilka regler och verktyg behöver vi för att ge utsatta migrantgrupper möjlighet att växa istället för att bli utfrysta? Vilka är de mest fruktsamma strategierna för den lokala nivån i Sverige? Hur kan vi bygga en digital infrastruktur som inkluderar utsatta personer? Läs mer och anmäl dig här.

Nästa Morgonforum är sedan redan den 21 september, och handlar då om samverkan mellan det offentliga och det idéburna. Idag skapas allt fler överenskommelser och samarbeten mellan det lokala civilsamhället och statliga myndigheter. Vad har denna ökade samverkan lett till? Vad har krävts för att nå den? Och hur fungerar det i praktiken? Dessa är några av de frågor som det kommer att vridas och vändas på i regi av författaren Carina Portin, som skrivit Överenskommelsens tematiska studie "Verktyg för samverkan". Här finns mer information och anmälan.

Dessa högaktuella och för samhällsutvecklingens så relevanta teman blir bara början på en höst full av viktiga debatter, diskussioner och sektorsöverskridande möten.