Hoten mot frivilligsektorns oberoende växer i Storbritannien
Foto: Chris Lawton Foto: Chris Lawton
18 apr | 2017
Hoten mot frivilligsektorns oberoende i Storbritannien har växt det senaste året. Det visar en ny rapport från den brittiska tankesmedjan Civil Exchange. Utvecklingen i Storbritannien är viktig att hålla koll på för att se möjliga framtidsscenarier även för Sverige, skriver Forum i en kommentar.

Hoten mot frivilligsektorns oberoende i Storbritannien har växt det senaste året, trots vissa positiva förändringar. Det framkommer i den nyligen släppta rapporten A Shared Society? The independence of the voluntary sector in 2017, från den brittiska tankesmedjan Civil Exchange.

Rapporten är den sjätte årliga rapporten från Civil Exchange och utvärderar förhållandet mellan stat och frivilligorganisationer i Storbritannien. Den senaste rapporten visar på en långt gången nedbrytning av frivilligsektorns oberoende genom exempelvis: 

  • nya bidragsvillkor som förhindrar att statliga pengar kan gå till politisk påverkan - vad som i villkoren kallas “otillbörlig påverkan” och “politiskt lobbying”;
  • nya restriktioner kring kampanjarbete - fientlig mediabevakning, påtryckningar från regeringen och oklarheter kring vad som anses vara acceptabelt påverkansarbete i bidragsvillkor har lett till att organisationer har fått svårt att bedriva kampanjarbete kring viktiga frågor;
  • nya regleringar som förbjuder ifrågasättande av statens beslut kring miljö och hälsa;
  • munkavleklausuler i kontrakt mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer för att utföra socialt välfärdsarbete;
  • mer restrektiva, styrda och kontraktsliknande bidragsvillkor.

Sammanfattningsvis har de senaste 12 månaderna visat på en avkylande effekt för civilsamhällets demokratiska röstarbete, något som i synnerhet visades i samband med folkomröstningen kring Brexit, där frivilligsektorn hindrades från att delta. Civil Exchange uppmanar därför den ideella sektorn att bygga upp en mer självsäker röst, genom att hitta tillbaka till gräsrötterna och hävda sin självständiga position och syfte.

Läs mer

Läs hela rapporten här.

Om Civil Exchange: Civil Exchange är en brittisk tankesmedja som strävar efter att förbättra samarbetet mellan frivilligsektor och regering i Storbritannien. Civil Exchange är en av Forums brittiska vän-organisationer med vilka vi bland annat anordnat ett Morgonforum samt besökt på studieresa i London. Här kan du hitta deras hemsida.

Forum kommenterar

Rapporten visar på en problematisk och oroväckande utveckling, i synnerhet eftersom vi vet att mycket av det som händer i Storbritannien påverkar svensk politik. Samtidigt som den brittiska staten vill förhindra att statliga pengar ska kunna på till civilsamhällets påverkansarbete, pågår en debatt i Sverige som kräver en hårdare granskning av ideella organisationer som tar emot bidrag. Utvecklingen som sker i Storbritannien är därför viktig att hålla koll på för att se möjliga framtidsscenarier även för Sverige.