Hur jämställd är bidragsfördelningen?
06 nov | 2018
Statens bidragsgivning förbiser jämställdhet, hävdar den ideella organisationen Winnet Sverige i en genomgång de gjort hösten 2018. Många förordningar anger att bidragen ska stödja demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Trots detta värderas inte jämställdhet.

Winnet Sverige har under hösten gjort en genomgång av 31 bidragsfördelande myndigheter för att se vilken roll jämställdhet spelar. Myndigheterna fördelar gemensamt 13,7 miljarder per år. Trots att förordningstexterna skickar signaler om frågan så spelar jämställdhet ingen roll i bidragsfördelningen, vare sig i vilka ansökningar som blir beviljade eller i uppföljningen i vad pengarna går till. 

Winnet Sverige är en ideell organisation som med nätverkande och partnerskap vill synliggöra och öka kunskaperna om kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt. Läs mer om Winnet här

Enligt rapporten så finns det en segregation inom civilsamhället. Kvinnor är verksamma inom humanistiska föreningar, män är i högre grad verksamma inom idrott och ekonomiska föreningar. 

Du kommer att hitta rapporten här på Winnet Sveriges hemsida

FORUM KOMMENTERAR

- De ideella organisationerna bär en stor del av samhällets sociala kapital, säger Forums generalsekreterare Göran Pettersson. Det är viktigt att statens bidragsgivning ger möjligheter till medverkan för alla. Det är därför mycket bekymmersamt om det finns ojämlika villkor när det gäller detta.