Idéburet offentligt partnerskap lyfts fram i EU-projekt
Foto: Joel Ahlgren
24 okt | 2017
Under två och ett halvt år har Forum varit med i ett stort europeiskt forskningsprojekt kallat Innosi. I projektet har parter från tio länder runt om i Europa samverkat om att hitta olika typer av sociala investeringar. Svensk forskning har intresserat sig för Forums modell Idéburet offentligt partnerskap. Forum har intervjuat vår projektledare Christoffer Andersson om projektet.

Innosi har just haft sin avslutningskonferens i Bryssel, där det svenska exemplet på sociala investeringar lyftes fram. Projektledare för Forums räkning har varit Christopher Andersson.

I Innosi har man alltså intresserat sig för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som socialt investering?

– Ja, och det exempel som valts är ett stort partnerskap som som handlar om ensamkommande barn i Göteborg. Det har väckt en hel del intresse både hos de andra parterna (forskare och påverkansparter) men också hos politiker. Modellen har också blivit beskriven i artiklar i Italien och Tyskland.

Vad tycker du har varit särskilt intressant i arbetet?

– Det har varit spännande att se hur forskare och praktiker har varit intresserad av att studera hur man kan använda IOP som modell. De har velat veta mer om vilka effekter och möjligheter modellen har, men också om vilka förutsättningar den har rent politiskt. Ett tydligt exempel är att man under avslutningskonferensens sista dag genomförde en workshop på ämnet "Social economy and collaboration". Där diskuterade man specifikt samverkan inom IOP utifrån Göteborgsfallet.

Var kan jag hitta mer info om projektets resultat?

– Projektet har gett ut en sammanfattning av resultaten i en så kallad "booklet". I den lyfter man särskilt fram hur man kan utforma robusta sociala investeringar som tillgodoser både individers och samhällens behov. Boken diskuterar också nytänkande sätt att finansiera framtidens sociala välfärdssystem. I den rapporten finns fyra sidor som handlar just om erfarenheterna från IOP:t i Göteborg. (Du hittar materialet här.)

Hur lever erfarenheterna vidare från Innosi?

– Dels kommer man inom projektet att ta fram en handbok om social innovation. Handboken blir ett sätt att utrusta såväl praktiker på fältet, studenter och anställda i kommun och civilsamhälle med verktyg för att utvärdera olika typer av sociala investeringar. Den blir därmed en metodbok i hur man analyserar och utvärderar exempelvis IOP. Dels kommer också ett antal av aktörerna att finnas med i ett uppföljningsprojekt som heter CoSIE "Co-creation in Public Services.

 

Text av: Heidi Sandberg