Idéburets förutsättningar i välfärden debatteras när Ersta sjukhus hotas av nedläggning
Foto: Wikimedia Commons Foto: Wikimedia Commons
07 feb | 2017
De senaste veckorna har debatten om idéburets förutsättningar i välfärden blossat upp igen, efter att det meddelats att delar av kirurgin på det idéburna Ersta sjukhus hotas av nedläggning. Forum har sammanfattat debatten.

Större delen av kirurgin på det icke-vinstdrivna Ersta sjukhus på Södermalm i Stockholm hotas av nedläggning efter att Konkurrensverket pekat på att reglerna om offentlig upphandling inte följs. Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län, lovordade det idéburna sjukhusets verksamhet samtidigt som hon uppgav till Expressen att beslut om upphandling ska tas i slutet av januari. 

Dagen därpå meddelar Starbrink dock i ett pressmeddelande att landstinget skjuter upp beslutet om upphandling. Hon efterfrågar ett tydligt svar från Konkurrensverket och andra aktörer om hur man utifrån de lagar som finns kan samarbeta med idéburna aktörer som Ersta. 

Det har länge diskuterats huruvida idéburna aktörer bör undantas reglerna för offentlig upphandling. I och med Erstas hot om nedläggning har debatten om det idéburnas förutsättningar att bidra välfärden blossat upp igen.

Den 25 januari slår Starbrink och Ella Bohlin (KD) ett slag för idéburna aktörer i SvD debatt. De understryker att dessa har en viktig roll att fylla för välfärden och skulle behöva ett ökat utrymme. Att så inte har skett skyller de på regeringen:

”Vi har tidigare, bland annat här på SvD Brännpunkt, uppmanat att Sverige borde utnyttja de möjligheter som EU:s direktiv faktiskt ger. Den svenska regeringen har dock nogsamt undvikit att ta vara på dessa möjligheter. Förslagen i Ilmar Reepalus välfärdsutredning förvärrar snarast situationen – och nu håller tiden på att rinna ut,” skriver Starbrink och Bohlin.

I en replik den 29 januari skriver Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) att det är Alliansens politik i Stockholms läns landsting som lett till rådande situation då avtal och upphandling misskötts. Ullberg och Larsson menar att kopplingen mellan välfärdsutredningen, och det faktum att avtalet med Ersta sjukhus faller utanför lagen, är felaktig:

”Först och främst har den utredningen inte haft något inflytande på nuvarande lag om offentlig upphandling. Den är ute på remiss nu och diskuteras av alla kommuner och landsting i Sverige. För det andra: då Ersta inte är ett är vinstdrivande företag – utan en idéburen verksamhet, berörs sjukhuset inte av den aktuella utredningen.”

Båda sidor tycks vara överens om att den svenska sjukvården behöver hjälp att säkra vårdplatser. Man är också eniga om att Erstas verksamhet påvisar hög kvalitet. Jan-Åke Zetterström, chef på Ersta sjukhus, gör dock gällande i tidningen Mitt i att han vill ha mer än fina ord:

”Vi välkomnar Anna Starbrinks förslag att utreda mer kring hur avtalen och upphandlingarna ska se ut. Men i ett bredare perspektiv behöver man diskutera svensk lagstiftning,” skriver han.

Forum kommenterar
Det är positivt att det idéburnas förutsättningar i välfärden debatteras och att den problematik som finns lyfts till ytan. Idéburna organisationer bidrar med ett unikt mervärde till offentlig sektor och Forum efterfrågar tydliga besked om hur man kan underlätta för idéburen verksamhet.

Fallet med Ersta visar att nuvarande lagstiftning inte tar hänsyn till det idéburnas särart och att förutsättningar för idéburna aktörer att bidra till välfärden behöver förbättras. Exempelvis genom att se över förslag om att förtydliga upphandlingsförfaranden så att mindre organisationer och civilsamhällets organisationer kan vara delaktiga, samt frågan om det är möjligt att använda samarbetsfomer som mindre bygger på marknadstänkande, än upphandlings- och valfrihetssystemen tillåter.

Läs mer

Famna - Riksorganisationen för vård och omsorg, skriver om fallet med Ersta sjukhus