Ny Volontärbarometer: Ideellt engagemang förbättrar hälsan
15 jun | 2017
Volontärer som hjälper och stödjer andra mår bättre, växer som personer och får mer sammanhangskänsla. Dessutom ger det ideella engagemanget människor möjlighet att göra sin röst hörd och förbättra samhället. Det visar årets Volontärbarometer, en undersökning om det ideella engagemanget som tas fram av Forums verksamhet Volontärbyrån.

Åtta av tio ideella upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Det visar årets Volontärbarometer, en undersökning bland 1150 personer som engagerade sig som volontärer under 2016. Volontärbarometern tas fram av Forums verksamhet Volontärbyrån.

– Genom att vara volontär gör jag skillnad för andra, säger en volontär i undersökningen. Jag får också mycket glädje tillbaka genom att möta människor som brinner för samma sak.

Volontärerna säger att förutom att de hjälper och stödjer andra mår bättre, växer som personer och får mer sammanhangskänsla. Dessutom ger det ideella engagemanget människor möjlighet att göra sin röst hörd och förbättra samhället.

Nästan alla som söker uppdrag via Volontärbyrån gör det för att de vill hjälpa och stödja andra människor och förbättra samhället genom sitt engagemang. Men även fördelar för individen själv, som att få ett mer meningsfullt liv och utvecklas som person är viktiga drivkrafter. Däremot verkar exempelvis meriter till CV:t inte locka så många.

– Det gäller att vi som samhälle nu skapar goda förutsättningar för människors engagemang. Det är där det händer grejer. Med människor som engagerar sig, med samhället vi utvecklar tillsammans, skriver Forums generalsekreterare Göran Pettersson om årets Volontärbarometer.

Läs hela Volontärbarometern här!

Mer om Volontärbarometern

Barn och unga och integrationsinsatser toppar de områden som volontärerna helst engagerar sig inom. De typiska uppgifterna som volontärerna ägnat sig åt är praktiskt arbete, evenemangsuppgifter eller olika typer av språkstöd. Majoriteten engagerar sig regelbundet, från någon gång per månad till flera gånger i veckan, och en tredjedel har gjort någon enstaka insats under året.

Så gott som alla volontärer är nöjda med sitt engagemang, och uttrycker att de får tillbaka minst lika mycket som de ger. 98 procent säger att de har fått kunskap och erfarenhet, nio av tio har haft roligt i sitt engagemang, och hela 96 procent kan tänka sig att fortsätta att engagera sig det kommande året.