Inbjudan att delta i konferens för värdigt flytkingmottagande!
22 mar | 2016
Nu vill vi ABF ta nästa steg i flyktingmottagandet och hoppas att kunna utveckla arbetet tillsammans med dig och din organisation! Bildningsförbundet hälsar ABF:are, medlems- och samarbetsorganisationer samt företrädare för folkrörelsesverige, myndigheter och beslutsfattare välkomna till Stockholm den 25 april och till konferensen ”Välkommen hit, ett handslag för ett värdigt flyktingmottagande”.
Under 2015 sökte 160 000 personer asyl i Sverige. Studieförbunden och folkrörelsesverige gör stora insatser för att ge alla som kommit goda förutsättningar att komma in i samhällslivet och bara i ABF:s egen verksamhet genomfördes studiecirklar tillsammans med 33 000 asylsökande i över 155 kommuner över hela landet förra året. Mot bakgrund av detta bjuder nu ABF in till konferensen "Välkommen hit, ett handslag för ett värdigt flyktingmottagande".
 
Kaffe serveras från 9.00 och programmet avslutas strax efter 16.00 Under dagen ges tillfälle att diskutera och lyssna till inspel kring frågeställningen ”Vad kan vi göra tillsammans för att ytterligare utveckla vårt engagemang och aktiviteter med asylsökande framåt”.

Vill du eller din organisation göra inspel eller lyfta fram goda exempel ser vi fram emot dina förslag redan nu.

Vi välkomnar särskilt dig som leder eller deltar i olika verksamheter, studiecirklar och språkkaféer runt om i landet. Inom kort kommer en mer utförlig information om program, medverkande och annan praktisk information att finnas tillgänglig.


Anmäl dig här: http://www.trippus.net/abfvalkommenhitmos redan idag och anmälan är bindande.
 
Har du frågor tar du kontakt med projektledare Jennifer Söderström, jennifer.soderstrom@abf.se