Initiatives of Change är Forums senaste medlem
04 feb | 2019
Forum är väldigt glada över att kunna presentera vår nya medlem Initiatives of Change! En 80 år gammal rörelse som sedan starten arbetat för fred och brobyggande i en delad värld. Forum har pratat med Rishabh Khanna, projektledare.

- För Initiatives of Change är nätverk och samverkan centralt. Vi hoppas att ett medlemskap i Forum bidrar till att vi lär känna fler organisationer och att vi kan hitta nya, gemensamma ytor för samverkan i Sverige.  

Organisationen - som är sprungen ur den så kallade Oxfordgruppen - har alltsedan den militära upprustningen tog fart 1938 arbetat för att bygga en värld fri från hat, fruktan, och begär. Idag har man verksamhet i 50 länder utifrån devisen var förändringen du vill se i världen.- Vi vill åstadkomma en hållbar utveckling. För att nå dit är tillit och fred på ett personligt, lokalt och globalt plan en förutsättning. Detta försöker vi bidra till på olika sätt – men alltid med utgångspunkt i att verklig förändring börjar hos dig själv.

I Sverige har arbetet de senaste tio åren kommit att handla mycket om att förstärka socioekonomiskt utsatta områden och bidra till en ökad integration, där Initiatives of Change har flera olika projekt.

- Ett exempel på hur vi arbetar är projektet Hopp i Järva, där vi velat bidra till dialogen i Järvaområdet för att förflytta samhället från skuldbeläggande till konstruktivt åtgärdstagande. Vi är också del i ett EU-arbete under namnet Migrants and Refugees as Rebuilders, som syftar till att stödja migranter och flyktingar i deras etablering i sina nya hemländer.

Som ny medlem i Forum tror och hoppas Rishabh att organisationen ska kunna bidra med unika erfarenheter. 80 år av konflikt- och försoningsarbete internationellt har genererat värdefull kunskap. Organisationen spelade en roll i försoningsresan mellan Frankrike och Tyskland efter kriget och för att stävja rasmotsättningar i USA. De har arbetat konfliktöverbryggande med personer från olika samhällsskikt och sammanhang, från näringsliv till fackförbund och politiken i syfte att skapa tillit och dialog.

- Dessa erfarenheter tror jag gör oss till en stark resurs i all form av dialog och nätverksbyggande, där vi hoppas kunna vara med och bidra. När det gäller exempelvis diskussionen om svensk identitet, så tror jag att det behövs en större berättelse om vilka vi är och där vi vågar ställa tuffa frågor. Vilka strukturer behöver vi förändra för att göra det enklare för nya svenskar som kommit hit som nyanlända? Forum har här en jättestor roll för att skapa förändring genom politisk påverkan. Vi vill vara med och stödja detta arbete.

Om Intiatives of Change (IoC)

  • Har sitt ursprung i Oxfordgruppen, ett nätverk bildat på 1920-talet av Frank Buchman
  • Organisationen har verksamhet i ett 50-tal länder
  • IoC International Association har rådgivande status i UNECOSOC, FN:s ekonomiska och sociala råd

För mer information, läs mer här!

 

Avdelning: Medlemmar
Ämne: Om Forum Medlemmar