Insatser för att förhindra finansiering av terrorism påverkar ideella sektorn
26 maj | 2016
Vi reder ut hur den mellanstatliga organisationen FATF kan påverka din organisation.

Den nionde september 2001 flög två flygplan in i World trade center i New York. De skakade om inte bara nedre Manhattan utan stora delar av världens regeringar. När så dåden på Bali och Dubrovkateatern i Moskva i oktober 2002 dödade oskyldiga människor och följdes av bomberna på Madrids centralstation 2004 och i Londons tunnelbana 2005 var det inte längre många som tvivlade på att terrorhandlingar griper över hela världen, dödar människor urskiljningslöst och hotar det öppna och fria samhället.

Dessa och andra händelser fick konsekvenser bland annat i en mellanstatlig organisation som startades redan 1989; Financial Action Task Force against money laundering (FATF). I denna organisation som genom olika underorganisationer omfattar i stort sett alla världens länder, är regeringar medlemmar. Att tvätta smutsiga pengar från knark, trafficking och andra brottsliga aktiviteter är något som är mycket viktigt att förhindra. Ju mer sådana medel som tvättas och därmed kan användas legitimt desto mer brottslig aktivitet kan fortgå, vilket berikar några få och suger ut och utnyttjar redan utsatta människor. Men den här berättelsen handlar om en annan aspekt av penningtvätten, nämligen att en del av de pengar som flödar runt i olika system kan användas för att finansiera terrorhandlingar. Arbetet inom FATF för att minska riskerna för att terrorhandlingar får finansiering fick förstås förnyad energi av de återkommande terrordåden.

FATF har utfärdat 40 rekommendationer till sina medlemsorganisationer, det vill säga i stort sett alla regeringar i världen, som går ut på att minska penningtvätt generellt men också att minska riskerna för terrorfinansiering. De flesta av rekommendationerna handlar om banksystemen, näringslivet och liknande. Men det finns även en rekomendation om civilsamhällets organisationer - Rekommendation nummer 8. Den säger

”Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate to entities that can be abused for the financing of terrorism. Non-profit organisations are particularly vulnerable, and countries should ensure that they cannot be misused”.

FATF säger alltså till sina regeringar att ideella organisationer är extra sårbara, vilket sägs ligga till grund för olika förslag som handlar om staters insyn och kontroll av civilsamhällets organisationer. När vi organisationer frågat om vilka konkreta fall av terrorfinansiering som ligger till grund för denna rekommendation så har det visat sig att det inte finns särskilt mycket. I Sverige finns exempelvis inget redovisat fall.

Sverige som medlemsland i FATF är nu aktuellt för en utvärdering av hur vi som land uppfyller rekommendationerna, däribland nr 8. Forum och några andra organisationer har också blivit inbjudna till ett möte den 3:e juni med FATFs utvärderare. Vi vet att FATF har reagerat på den tradition av föreningsfrihet som vi har i Sverige, där vem som helst kan bilda en förening och inte måste registrera sig hos någon myndighet. De har också reagerat mot att en organisation som samlar in pengar inte måste ha tillstånd för det. Sverige har ett frivilligt system med 90-konton för vilka kontroller görs, men det är som sagt frivilligt.

Vi kommer att försöka förklara hur den svenska ideella sektorn fungerar, hur kontroll i stället hanteras genom revisorer, 90-konton och så vidare. Men det finns också uppenbara risker för att mer byråkrati och kostnader kan falla på civilsamhällets organisationer, just för att FATF kräver det av Sverige. Det är denna fråga som Forum med flera nu bevakar. 

Vill du veta mer om FATF och vad Forum gör i frågan?

Kontakta politisk sakkunnig Ludvig Sandberg på ludvig.sandberg@socialforum.se