Intresset för Idéburna offentliga partnerskap ökar
Foto: Joel Ahlgren Foto: Joel Ahlgren
10 jan | 2017
Intresset för Idéburet offentligt partnerskap ökar och fler och fler kommuner och idéburna organisationer ingår nu partnerskap med varandra för att driva olika typer av sociala verksamheter. Här ger Forum några exempel på nya partnerskap.

Senast uppdaterad 2017-01-21

I Almedalen i somras gjorde vi tillsammans med PwC en nulägesrapport för IOP. Där identifierade vi 56 partnerskap landet över, en siffra som sedan dess har ökat. Under vintern har nya partnerskap ingåtts i Strängnäs, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Malmö och Mjölby - och i Motala och Nynäshamn är IOP:er på gång. Forums generalsekreterare Göran Pettersson kommenterar den allt större spridningen av modellen.

– Vi förespråkar inte att IOP helt ska ersätta offentlig upphandling, man måste se till varje verksamhets kontext och förutsättningar, däremot vill vi att IOP alltid ska vara ett naturligt alternativ för kommuner, landsting och ideella organisationer som söker mer flexibilitet och jämlikhet i sina samarbeten, säger Göran Pettersson.

Här listar vi de senaste Idéburna offentliga partnerskapen som vi tagit del av.

Strängnäs kommun och Drömfabriken

I slutet av november ingicks partnerskap mellan Strängnäs kommun och föreningen Drömfabriken, som driver kulturverksamheter och skapar mötesplatser. 

– Det är ett sätt att inte behöva upphandla men ändå kunna utnyttja lokala krafter, säger Lars Larsson (M), ordförande för kultur- och fritidsnämnden. Det nya partnerskapet innebär trygghet för Drömfabriken så att föreningens aktiviteter kan fortsätta och utvecklas. Läs mer här.

Göteborgs stad och Kollaborativ ekonomi Göteborg (KEG)

I Göteborg skapades nyligen ett IOP mellan föreningen KEG och Göteborgs stad. KEG arbetar för att underlätta för modellen delningsekonomi. Föreningen lanserar bland annat en karta där du kan hitta verksamheter för att byta, hyra, ge, få och dela saker, mat eller din tid. Läs mer här.

Stockholms stad och Bris

Socialförvaltningen i Stockholms stad beslutade i december att starta ett IOP med Bris. Partnerskapet innebär att Bris får möjlighet att organisera stödgrupper och stödhelger för barn som via Stockholms stad är placerade i familjehem.– Vi är mycket glada över att ingå ett långsiktigt avtal som innebär att upp till 40 barn per år kommer kunna erbjudas det här viktiga stödet, säger Sofia Grönkvist, biträdande chef för Bris stödverksamhet. Läs mer här.

Malmö stad och Refugees Welcome Sverige

I sökandet efter temporära boendelösningar för nyanlända inleder Malmö stad ett samarbete med Refugees Welcome Sweden. Grunden kommer att vara Refugees Welcomes utarbetade system för att hantera intresseanmälningar från medborgare som önskar hyra ut delar av sina hem. Malmö stad kommer främst att hjälpa till med administration, som exempelvis kontakt mellan hyresvärd och hyresgäst och informera om lagar och regler kring uthyrning. Läs mer här.

Uppsala kommun och Röda korset

Uppsala kommun och Röda korset har nyligen kommit överens om ett treårigt IOP för att skapa ett bra mottagande och möjligheter till integration för ensamkommande barn, nyanlända och andra migranter i behov av socialt stöd.– Ett treårigt partnerskap ger stabilitet och möjligheter att utveckla samarbetet och förbättra möjligheterna till integration och delaktighet, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun. Läs mer här.

Mjölby kommun och Hela Människan

Kyrkornas sociala verksamhet Hela Människan Ria i Mjölby ingick i början av 2017 ett partnerskap med kommunen. Partnerskapet ska sträcka sig över tre år och innebär en miljon i årligt anslag. IOP:t innebär en större kontinuitet i organisationens sociala arbete med människor som lever i utsatthet, och också en större insikt i verksamheten för kommunen. Läs mer här.

Nynäshamns kommun och Kvinnojouren Pax, samt Brottsofferjouren och Motala kommun

Ett partnerskap förväntas ingås i slutet av 2016 mellan Nynäshamns kommun och Kvinnojouren Pax, för att säkra kvinnojourens framtid, vars arbete kommunen värderar högt. Företrädare för kommunen menar att styrkan i ett IOP är att man kan samarbeta kring och utveckla kvinnojouren på ett konstruktivt sätt. I Motala är även ett IOP mellan Brottsofferjouren Motala och kommunen på gång. Brottsofferjouren vill genom ett partnerskap kunna hjälpa fler. Här kan du läsa mer om de kommande partnerskapen i Nynäshamn och Motala.

Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Berättarministeriet

Berättarministeriets mål är att ge barn och unga fler möjligheter att erövra det svenska språket. I höst startar de en skrivarverkstad i Göteborgs östra stadsdelar som en del av ett nyligen ingått IOP. Läs mer här.

 

Läs mer om IOP

Läs Forums rapport om de juridiska möjligheterna med IOP

Läs PwC:s och Forums rapport om nuläget för IOP från i somras

Läs årets civilsamhällesuppsats om hur organisationers demokratiska röst-funktion påverkas av IOP