IOP i centrum när Forum träffar Civilministern
Foto: Erik Cronberg
05 apr | 2017
Forums modell Idéburet offentligt partnerskap står i centrum när civilsamhället under onsdagen överlämnar en möjlighetslista inför Agenda 2030 till Civilminister Ardalan Shekarabi. I möjlighetslistan beskrivs hur partnerskap mellan sektorer blir avgörande i frågor som tidiga insatser för asylsökande, vägar till arbetsmarknaden och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

– Forum tog fram modellen Idéburet offentligt partnerskap för att det behövdes bättre samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn. Bara genom samverkan mellan olika sektorer kan de ambitiösa globala målen i Agenda 2030 nås, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Möjlighetslistan presenterar områden där det finns stor potential för partnerskap mellan sektorer i syfte att uppnå de globala målen.

– Forums medlemmar är mycket aktiva i arbetet med tidiga insatser för asylsökande, att skapa kortare vägar till arbetsmarknaden och i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Återkommande i vår dialog och i våra projekt om dessa frågor är vikten av partnerskap med andra sektorer. Civilsamhället kommer spela en central roll i uppfyllande av FN:s globala mål. Det förstår den svenska regeringen. Men vi behöver bli bättre på samverkan, därför är det viktigt att det Idéburna offentliga partnerskapet får så stor roll här.

Forum har varit med och planerat dialogmötet, som är ett av fyra möten Civilministern ska använda som inspel inför Sveriges redovisning av Agenda 2030 under FN:s politiska högnivåforum i New York i juli.

Förenta Nationernas globala utvecklingsmål Agenda 2030 syftar till att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar värld. För att uppnå de 17 målen som har fastslagits av FN:s generalförsamling identifierar Agenda2030 bland annat civilsamhället som en viktig aktör i arbetet för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle.

Läs Möjlighetslistan i sin helhet

Titta på dialogmötet i efterhand

 

För fler kommenterar kontakta:

Elin Aronsson
Presskontakt
Forum - idéburna organisationer med social inriktning
0722-31 57 41

Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum - idéburna organisationer med social inriktning
070-996 54 25

Foto: Erik Cronberg