IOP och Volontärbyrån två utav 100 sociala innovationer
Foto: Mötesplats Social Innovation
15 nov | 2017
Mötesplats Social Innovation har lanserat en bok med 100 exempel på sociala innovationer i Sverige. Bland exemplen finns Forums modell Idéburna offentliga partnerskap och Volontärbyrån. Vi tackar för utnämningarna!

Mötesplats Social Innovation har samlat exempel på social innovation i landet. Tanken med boken - som presenterades i samband med Social Innovation Summit i Malmö - är att vi ska lära oss mer om hur sociala innovationer kan hjälpa oss att möta stora samhällsutmaningar, men också att se att många av de tjänster som idag finns i välfärdsstaten har sin grund här. 

Bland de innovationer som lyfts fram är Forums modell Idéburet offentligt partnerskap, IOP, och Volontärbyrån. 

Läs mer här

 

Avdelning: Verksamheter