Jens Nilsson (S): “Det europeiska samarbetet kring idéburen sektor påverkar Sverige”
EU-parlamentariker Jens Nilsson. Foto: Socialdemokraterna EU-parlamentariker Jens Nilsson. Foto: Socialdemokraterna
03 apr | 2017
– Arbetet som skett på EU-nivå för den sociala ekonomin har påverkat både Sverige och andra länder. All lagstiftning kring välfärden måste ta hänsyn till den idéburna sektorn. Det menar Jens Nilsson (S), europaparlamentariker och ordförande i EU-parlamentets intergrupp för social ekonomi.

Det europeiska samarbetet kring arbetet för den sociala ekonomin är otroligt värdefullt, menar Jens Nilsson, europarlamentariker och ordförande i EU-parlamentets intergrupp för social ekonomi.

– Genom samarbetet kan vi se vilken lagstiftning andra har, hur de agerar i dessa frågor och hur det kommer sig att den sociala ekonomin är stark i vissa länder och svag i andra. Det handlar inte om att kopiera varandra utan om att inspirera och lära av varandra.

Jens Nilsson menar att de goda exemplen runtom i Europa sprids för lite. Han pekar på Spanien där antalet företag i idéburen sektor har ökat markant de senaste åren.

– Den här sektorn har stått emot den finansiella krisen i Spanien på ett helt annat sätt än den privata. Det är ett exempel som är värt att sprida.

Jens Nilsson har suttit i EU-parlamentet sedan december 2011 som representant för Socialdemokraterna i transportutskottet och det regionala utskottet. Men det som mest engagerar Jens är den intergrupp för social ekonomi som han är ordförande för. Det är en intern lobbygrupp med representanter från fem olika partier från olika europeiska länder.

– Vi vill förbättra förhållandena för den idéburna sektorn i Europa i interngruppen. Att vi har folk från fem olika partier är väldigt positivt, det visar på ett brett politiskt engagemang för dessa frågor, säger Jens Nilsson.

Arbetet som intergruppen för social ekonomi bedrivit för idéburen sektor ledde till att Europeiska rådet i december 2015 tog fram slutsatser för att främja den sociala ekonomin i Europa. För att förverkliga dessa slutsatser har nu 10-11 länder, inklusive Sverige, startat ett informellt arbete. Jens Nilsson hoppas att de i framtiden blir ännu fler länder som samarbetar för den sociala ekonomin, men ser ändå positivt på det arbete som hittills skett på EU-nivå för idéburen sektor. Han menar att det har påverkat både Sverige och andra länder. 

– Vi kan idag se en annan typ av offentlig debatt där det talas om att hänsyn måste tas till idéburen sektor när det exempelvis kommer till den nya LOU (Lagen om offentlig upphandling). All lagstiftning måste ha det här tänket. Det försöker vi bevaka i interngruppen.

Jens Nilsson ser det som positivt att Sverige har försökt förbättra förutsättningarna för den sociala ekonomin, men tycker samtidigt att det finns mycket kvar att göra. Han pekar på att debatten kring Välfärdsutredningen varit alldeles för svart och vit, där det stora fokuset på vinstbegränsning hotar att underminera förslag som gynnar idéburen sektor. Inslag i välfärden från den idéburna sektorn är otroligt viktigt eftersom den återinvestererar all vinst, är demokratisk uppbyggd och engagerar medborgarna, påpekar Jens Nilsson.

– I Sverige och Norden har vi nästan världens bästa välfärdssystem. Men det finns en brist - det involverar inte medborgarna tillräckligt. Vi har byggt upp ett system där man betalar sin skatt och sina avgifter, engagemanget behövs inte. Den här sektorn kan bidra på ett aktivt sätt.

Framöver kommer Jens Nilsson och intergruppen för social ekonomi att rikta in sig på den Europeiska pelaren om sociala rättigheter som EU-kommissionen nyligen lagt förslag om. Han vill att den innehåller avsnitt om den idéburna sektorn.

–I Europas sociala utveckling har den här sektorn en viktig roll att spela, säger Jens Nilsson.

Av: Anna Hedin

anna.hedin@socialforum.se

 

Läs mer

Jens Nilssons debattartikel på Barometern: "Social ekonomi viktigt för välfärden"

Jens Nilssons debattartikel i Göteborgsposten: "Idéburna välfärdsföretag bättre än vinsthunger"