Jönköping och Kalmar inför offentliga polisvolontärer
Foto: Rikard Fröberg/flickr Foto: Rikard Fröberg/flickr
07 feb | 2017
Under våren ska polisen i både Jönköpings kommun och Kalmar län rekrytera volontärer. Forum förstår behovet av volontärer och tror att de kan göra många positiva insatser. Offentliga instanser som organiserar frivilliga i egen regi bidrar dock till att sudda ut gränserna mellan det ideella och det offentliga, vilket i längden har flera negativa effekter, skriver Forum i en kommentar.

Under våren ska Polisen i både Jönköpings kommun och Kalmar län rekrytera volontärer. Syftet med volontärerna är att de ska hjälpa till i det vardagliga arbetet, utföra uppgifter runt större evenemang och hjälpa till vid exempelvis nattvandringar. De har inte samma befogenheter som en polis utan tanken är att de ska bidra till det brottsförebyggande arbetet. Björn Dahlbäck är kommissarie vid Polisen och samordnare för projektet i Jönköping.

— En volontär är någon som på frivillig basis hjälper polisen med extrauppgifter. Det som inte är i kärnuppdraget men kan göra en del av vår verksamhet lättare för medborgare. Det är inte så att vi sparar massa pengar på det här. Det är inte direkt polisarbete som vi skjuter över på volontärerna, säger han till Jönköpings-Posten.

Forum kommenterar

Det är inte första gången som det offentliga organiserar volontärer. Behovet av människor som volontärer är omvittnat stort och de kan göra många positiva insatser. Det finns dock en mycket viktig poäng i att låta de frivilliga vara organiserade i oberoende idéburna organisationer, där de idealt är medskapande, i stället för att vara det offentligas verktyg.

Offentliga instanser som organiserar frivilliga i egen regi bidrar till att sudda ut gränserna mellan det ideella och det offentliga, vilket i längden har flera negativa effekter. Det riskerar bland annat att på ett olyckligt sätt ställa personal och ideellt engagerade mot varandra i fråga om arbetsuppgifter och ansvar. Båda behövs, men för olika saker.

Om det offentliga ser ett behov av att engagera frivilliga i det förebyggande brottsarbetet är Forums råd att i största möjliga mån samverka med de idéburna organisationer som redan har verksamhet på området. Det måste vara föreningslivet själva som organiserar ideella krafter, så att vi kan fortsätta vara en idémotor för samhällsutveckling. 

 

Läs mer

Här kan du läsa artiklar om projekten med polisvolontärer i Kalmar och Jönköping.

Här kan du läsa tidigare debattartikel från Forum på ämnet offentliga volontärer.