Karin Bergelv ny verksamhetsledare för Överenskommelsen
20 sep | 2016
Med flera års erfarenhet inom socialtjänsten och tolv år på BRIS känner hon både offentlig och ideell sektor väl. Forum har intervjuat Karin Bergelv - ny verksamhetsledare på Överenskommelsen.

Det var när Karin började på BRIS som hon insåg att hon ville jobba med socialt arbete inom civilsamhället. Därför är hon glad att fortsätta jobba med och inom sektorn genom uppdraget på Överenskommelsen.

 – Att vara aktör inom civilsamhället är både ett stort och tungt ansvar. Samtidigt är det ett väldigt fritt uppdrag där möjligheterna att göra något bra är stora, säger Karin Bergelv.

På frågan om vad som fick henne att anta uppdraget svarar Karin att det var möjligheten att få fortsätta jobba med spänningsfältet mellan civilsamhället och det offentliga som lockade.

– Den idéburna sektorn finns till för att göra skillnad, för en idé och en tanke. Det är viktigt och unikt, samtidigt kan det idéburna och det offentliga inte låta bli att förhålla sig till varandra. Välfärdssamhället står inför stora utmaningar. Stat, kommun och landsting klarar sig inte utan civilsamhället. Det känns givande att få jobba mitt i detta gränsland.

Denna praktiska erfarenhet i sakfrågor ser hon som viktiga bidrag till Överenskommelsens arbete. Konkreta exempel, sakfrågor och begriplighet är också något som hon kommer att prioritera som verksamhetsledare.

– Jag vill göra Överenskommelsen mer begriplig och kommer att vara väldigt förankrad i sakfrågor och konkreta exempel. Vad är det som fungerar? Hur har det här hjälpt människor? Risken med politiska dokument är att de blir för långt bort från verkligheten. Jag vill berätta och klargöra hur det här på riktigt gör skillnad i olika målgrupper och för olika aktörer.

Överenskommelsens arbete kring samverkan mellan det offentliga och det idéburna styrs av sex principer; självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn, samt mångfald. Utmaningen ligger i att bryta ner principerna så att det blir verklighet av dem, menar Karin.

– Det får inte bara vara fina ord. En av våra uppgifter på kansliet är att tala om och resonera kring vad principerna betyder på riktigt, och hitta sätt för människor att jobba med dem. Att hjälpa personer att ta ansvar att definiera dessa ledord kommer att vara en viktig funktion för kansliet.

Kontakta Karin Bergelv

Karin svarar gärna på frågor om Överenskommelsen, kontakta henne på: karin.bergelv@overenskommelsen.se

 

 

 

 

Fakta Överenskommelsen inom det sociala området

Överenskommelsen är en samverkansmodell som nationellt utgörs av tre parter; Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och idéburna organisationer med social inriktning. Syftet är att stärka de idéburna som röstbärare och öka mångfalden av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Läs mer på www.overenskommelsen.se

Text: Anna Hedin