KFO: "Vi i civilsamhället måste organisera oss för att spela en större roll i samhället"
Petter Skogar, förbundsordförande KFO. Foto: Kristofer Samuelsson Petter Skogar, förbundsordförande KFO. Foto: Kristofer Samuelsson
13 dec | 2016
Att hitta effektiva samverkansformer, ta del av kunskap, och föra ett samtal kring vilka frågor som KFO och Forum tillsammans kan skapa mer tryck i, det vill KFO uppnå när de nu har blivit medlemmar i Forum.

─ Forum och KFO har väldigt många beröringspunkter. Frågor som är viktiga för Forum är viktiga för oss. Långsiktig finansiering för idéburna organisationer, etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och utveckling av modeller som underlättar för civilsamhället, som Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Vi är få aktörer som arbetar på det här området, och vi måste hitta effektiva samverkansformer. Därför ansökte vi om medlemskap i Forum, berättar Petter Skogar, förbundsdirektör för KFO.

I början av december stod det klart att KFO blir ny medlem i Forum. De är arbetsgivarorganisationen som det senaste året har börjat omdefiniera sig till att också bli en intresseorganisation för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle.

Petter Skogar understryker att vi civilsamhällets organisationer och kooperationer inte har förmått att organisera oss på ett sådant sätt så att våra verksamheter växer och spelar en större roll i samhället.

─ Den idéburna välfärden står för en mycket mindre andel än i andra länder. Finansiering och regelverk måste anpassas efter våra förutsättningar. Just nu är det endast marknadslogik som styr. Det här kan vi bara åstadkomma genom samverkan, säger Petter Skogar.

Att samverka, ta del av kunskap, och föra ett samtal kring vilka frågor som KFO och Forum tillsammans kan skapa mer tryck i är vad Petter Skogar förväntar sig av ett medlemskap i Forum.

─ Forum gör massor av bra saker som handlar om att förbättra förutsättningarna för det idéburna. Det vill vi lära oss mer om när vi nu går från arbetsgivarorganisation till att också bli en intresseorganisation. Det kommer att kunna gagna både Forums medlemmar och våra egna.

 

Varmt välkommen som ny medlemsorganisation i Forum, KFO!

Läs mer om KFO:s arbete här.

 

 

Avdelning: Medlemmar
Ämne: Medlemmar