Klarar Malmö år 2020?
14 apr | 2004
Malmö kommun har redan nu aviserat stora problem med att klara välfärden p.g.a. höga kostnader och låg sysselsättningsgrad, 64%. Hur blir det framöver? I ett seminarium den 7/5 diskuterar föreningslivet med kommunen om framtiden.

Forum för Frivilligt Socialt Arbete arrangerar nu tillsammans med lokala samverkanspartners ett antal seminarier runt om i landet med syfte att stimulera diskussionen om välfärden framöver. Första samtalet hölls den 29/3 i Västerås, anteckningar från det kommer.

Vi frågar oss om Sverige (stat, kommuner och föreningar) har beredskap för det läge som sannolikt uppstår omkring 2020 med en mycket stor grupp människor som är över 80 år och samtidigt en mindre grupp människor i arbetsför ålder. Många utredningar (t.ex. Kommunförbundet, Finansdepartementet) tyder ju på att vi inte riktigt har det. Statsminister Göran Persson är också uppenbart oroad eftersom han i en DN-intervju (040410)förklarade att han inför 2020 ser det nödvändigt att höja skattetrycket med c:a 10% för att klara välfärden.

I diskussionerna inbjuder vi både representanter från den kommun där samtalet skall äga rum och representanter från föreningslivet där så att en diskussion om välfärden och det praktiska ansvaret för den kan uppstå. Hur klarar vi välfärden utan att medborgarna och föreningarna slits ut?

I dagarna går det ut en inbjudan från Ideellt Resurs & Utvecklings Centrum i Malmö och Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Läs mer om det här