Glöm inte att rösta i EU-valet!
20 maj | 2019
Den 26 maj går Sverige till EU-val och Forum vill påminna om att rösta. Valet till EU-parlamentet är ett mycket viktigt val och vi kan inte med kraft nog understryka betydelsen av din röst.

Runt om i Europa hotas idag demokratin av en rad auktoritära partier som mobiliserat inför årets EU-val. Din röst är i ljuset av detta central för ett fritt och demokratiskt Europa, där utrymmet för det civila samhället inte begränsas utan utvecklas.

Idag ser vi tyvärr exempel på motsatsen i flera länder, där auktoritära regimer och partier aktivt motarbetar demokratiska rörelser och organisationer. Vi ser det i Ungern och Polen, men också i övriga Europa. Det tar sig uttryck genom försämrade ekonomiska villkor, ökad kontroll och repressalier. Inte heller Sverige är immunt mot denna utveckling. 

Vid sidan om ett växande högerpopulistiskt, nationalistiskt parti i riksdagen har vi öppet nazistiska organisationer som sprider rädsla, hot och hat (vilket blev tydligt inte minst under årets Almedalsvecka). När fler länder runt omkring oss monterar ned rättssäkerheten och inskränker rättigheter så hotar det också våra möjligheter att leva fritt och demokratiskt.

"Civilsamhällets organisationer utgör en hörnsten i den västerländska demokratin. Vi har helt enkelt inte råd med en utveckling där civilsamhället begränsas och tystas om demokratin så som vi känner den ska fortleva. Försvaret av demokratin kräver ett starkt och fritt civilsamhälle!"

- Göran Petterson, generalsekreterare, Forum     

Mer om EU-valet och Forum 

Panelsamtal 9 maj om EU-parlamentarikers syn på civilsamhällesfrågor i Europa

Forum m.fl. i Dagens Samhälle: "Värna demokratin och svenska civilsamhällets särart"