Kommunala bidrag till studieförbund mer än halverats
15 jun | 2013
De senaste tjugo åren har de kommunala bidragen till studieförbundet halverats från 77 kronor per invånare till 35 kronor.

Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare för Folkbildningsförbundet, säger till Sydsvenskan att det nu sker ett generationsskifte bland politikerna där tidigare politiker har haft studieförbunden som utbildningsgång. Hon tror därför att studieförbunden nu behöver bli bättre på att visa vad de faktiskt gör. Läs mer.

FORUM KOMMENTERAR:

’Av folket och genom folket’ och ’Fria tankars hem’ är två ordstäv som anges på några av Studieförbundens hemsidor när de beskriver sina rötter. Medlemmarna skulle få eller skapa sig egna verktyg att påverka sin situation och samhället i stort. Det var den demokratiska grundtanken med folkbildningen. Och detta återkommer i statens fyra mål med folkbildningen som handlar just om demokrati, påverkan, samhällsförändring, minskande klyftor i bildningsnivå och att öka intresset för deltagande i kulturlivet.

När man läser siffrorna 77 och 35 så kan man ju fundera över om kommunerna har riktigt samma mål som staten med sitt stöd till folkbildningen? Om det istället är så att kommunerna egentligen ser folkbildningsorganisationerna som en arrangör av fritidsaktiviteter bland andra, som en aktör bland andra där man kan placera långtidsarbetslösa, ja då kanske minskningen över tid går att förstå. I grund och botten handlar det nog om bildning i sig ses som viktig idag.